Gotické kostoly sa uchádzajú o značku Európske dedičstvo

Stitnik 03.jpg

Doposiaľ skryté klenoty regiónu Gemer-Malohont – stredoveké nástenné maľby v gotických kostoloch, môžu zviditeľniť región aj za hranicami Slovenska. Ako informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, minulý týždeň bol podaný projekt, ktorého cieľom je získanie značky European Heritage Label, teda Európske dedičstvo. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré zohrali významnú úlohu pri budovaní a vývoji Európy a ktoré odzrkadľujú európske hodnoty.

O značku sa v rámci spoločnej nominácie uchádza 12 kostolov. Sú to kostoly v Rimavskosobotskom okrese – Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, kostoly v okrese Revúca v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach, Kameňanoch a kostoly v Rožňavskom okrese v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. Všetky ukrývajú najvzácnejšie fresky talianskej školy a niektoré sú staré viac ako 700 rokov.

Ak bude nominácia úspešná, pre región, ako aj pre Banskobystrický a Košický samosprávny kraj (KSK) je to veľká šanca. „V prípade úspešnej nominácie môže projekt Gotická cesta na Gemeri a Malohonte najbližšie štyri roky naozaj ožiť a vytvoriť tak jedinečnú príležitosť pre rozvoj regiónu, ktorý potrebuje práve takéto impulzy,“ skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Zámery projektu sú odhodlaní podľa predsedu KSK Rastislava Trnku rozvíjať ďalej a pomôcť tak výnimočnému regiónu na hraniciach dvoch krajov.

Do prípravy nominačného projektu sa okrem oboch krajov zapojili aj združenie Gotická cesta, zástupcovia evanjelickej cirkvi a.v., katolíckej a reformovanej cirkvi, oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu. Nominačný proces na Slovensku koordinuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten odporučil projekt na predloženie do druhého kola hodnotenia, ktoré prebieha na pôde Európskej komisie, zastrešujúcej túto prestížnu značku. Výsledok rozhodnutia prísneho hodnotiaceho panelu bude známy koncom roka 2021.

Značka Európske dedičstvo sa udeľuje objektom alebo lokalitám, ktoré sú míľnikom v procese tvorby súčasnej Európy. Sú symbolom prelínania civilizácií a reprezentujú európske ideály, hodnoty, históriu a integráciu. Nominované projekty podliehajú prísnemu hodnoteniu, okrem vyššie spomenutého kritéria musia predstaviť víziu udržateľnosti, príspevku k rozvoju regiónu, formu zachovania tohto dedičstva a šírenia medzi verejnosť. Na rozdiel od značky UNESCO je značka Európske dedičstvo zameraná skôr na prezentáciu európskych hodnôt, vzdelávanie, prístupnosť, kultúrne aktivity či digitalizáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede