Gotické kostoly sa uchádzajú o značku Európske dedičstvo

Stitnik 03.jpg

Doposiaľ skryté klenoty regiónu Gemer-Malohont – stredoveké nástenné maľby v gotických kostoloch, môžu zviditeľniť región aj za hranicami Slovenska. Ako informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, minulý týždeň bol podaný projekt, ktorého cieľom je získanie značky European Heritage Label, teda Európske dedičstvo. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré zohrali významnú úlohu pri budovaní a vývoji Európy a ktoré odzrkadľujú európske hodnoty.

O značku sa v rámci spoločnej nominácie uchádza 12 kostolov. Sú to kostoly v Rimavskosobotskom okrese – Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, kostoly v okrese Revúca v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach, Kameňanoch a kostoly v Rožňavskom okrese v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. Všetky ukrývajú najvzácnejšie fresky talianskej školy a niektoré sú staré viac ako 700 rokov.

Ak bude nominácia úspešná, pre región, ako aj pre Banskobystrický a Košický samosprávny kraj (KSK) je to veľká šanca. „V prípade úspešnej nominácie môže projekt Gotická cesta na Gemeri a Malohonte najbližšie štyri roky naozaj ožiť a vytvoriť tak jedinečnú príležitosť pre rozvoj regiónu, ktorý potrebuje práve takéto impulzy,“ skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Zámery projektu sú odhodlaní podľa predsedu KSK Rastislava Trnku rozvíjať ďalej a pomôcť tak výnimočnému regiónu na hraniciach dvoch krajov.

Do prípravy nominačného projektu sa okrem oboch krajov zapojili aj združenie Gotická cesta, zástupcovia evanjelickej cirkvi a.v., katolíckej a reformovanej cirkvi, oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu. Nominačný proces na Slovensku koordinuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten odporučil projekt na predloženie do druhého kola hodnotenia, ktoré prebieha na pôde Európskej komisie, zastrešujúcej túto prestížnu značku. Výsledok rozhodnutia prísneho hodnotiaceho panelu bude známy koncom roka 2021.

Značka Európske dedičstvo sa udeľuje objektom alebo lokalitám, ktoré sú míľnikom v procese tvorby súčasnej Európy. Sú symbolom prelínania civilizácií a reprezentujú európske ideály, hodnoty, históriu a integráciu. Nominované projekty podliehajú prísnemu hodnoteniu, okrem vyššie spomenutého kritéria musia predstaviť víziu udržateľnosti, príspevku k rozvoju regiónu, formu zachovania tohto dedičstva a šírenia medzi verejnosť. Na rozdiel od značky UNESCO je značka Európske dedičstvo zameraná skôr na prezentáciu európskych hodnôt, vzdelávanie, prístupnosť, kultúrne aktivity či digitalizáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Gotická cesta

„Na počiatku bola krajina. Múdra, prísna, do seba uzavretá. Sama v sebe a sama pre seba. Potom prišiel človek.“ – Milan Rúfus
A človek svojou tvorivou činnosťou a zmyslom pre krásu formoval od najstarších čias obraz krajiny, v ktorej žil. Vytváral svetskú a cirkevnú architektúru, diela vysokých estetických hodnôt. Zanechal po sebe dedičstvo, ktoré má nadčasové hodnoty.

Odpovede