Kostolík sa stal súčasťou náučného chodníka krajín EÚ

Fresky z 11. storočia v kostole sv. Juraja, foto: Katarína Palgutová

Kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom sa stal súčasťou náučného chodníka, ktorý povedie cez deväť európskych krajín. Projekt financuje Európska únia a záštitu nad ním prevzal prezident EÚ Herman Van Rompuy. Jeho cieľom je vysvetliť na príklade raného stredoveku, čo je Európa, kedy vznikla a aké boli procesy jej zjednocovania. Zastávky náučného chodníka sú vo Francúzsku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Nemecku, Česku a na dvoch miestach v Belgicku. Slovensko bude reprezentovať práve kostolík v Kostoľanoch pod Tríbečom v okrese Zlaté Moravce. Dôvodom je európsky význam nástenných malieb z 11. storočia v kostole. „Fresky sú najstaršie v strednej Európe. V oblasti nad Alpami sa s niečím podobným v Európe nestretáme,“ informoval farár v Kostoľanoch pod Tríbečom Igor Písečný. V súčasnosti fresky reštaurujú odborníci vďaka finančnej podpore z grantového programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
Obrázok k článku
Náučný chodník kultúrneho dedičstva už vzniká vo virtuálnej podobe a budovať sa bude aj ako skutočný. Európsky projekt nesie názov Kolíska európskej kultúry – Francia media a jeho súčasťou bude aj výstava a publikácie. Francia Media je časť stredofranskej ríše, ktorá v ranom stredoveku prechádzala cez Benelux, sever Francúzska, západné a juhozápadné Nemecko, Švajčiarsko až po severotalianske Miláno. „V tejto oblasti vznikali prvé univerzity, dnes je to ťahúň Európskej únie. Virtuálny náučný chodník chce na základe kultúry ukázať, akým spôsobom sa Európa zjednocovala a ako fungovala v období raného stredoveku,“ povedal Písečný. Kostoľanský kostolík sa do projektu dostal vďaka freskám, ktoré pochádzajú z obdobia, ktorému sa projekt venuje. Náučný chodník bude popisovať nielen samotný kostol, ale aj región v širšom európskom kontexte. Otvoria ho 14. septembra v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.
Kostolík prechádza postupným reštaurovaním, veriaci sa dočasne presunuli do kultúrneho domu. V roku 2011 objavili archeológovia počas výmeny podlahy fragmenty staršieho dreveného kostola s kolovou nosnou konštrukciou. Tento nález znamená, že zachovaný kamenný kostol z prvej polovice 11. storočia mal svojho dreveného predchodcu. Reštaurátori pri prácach nedávno objavili okno, ktoré dokazuje staršiu stavebnú fázu kostola, podľa niektorých odborníkov až z obdobia pred Veľkou Moravou. „Datovanie kostola je stále otvorené, nasledovať budú ešte ďalšie výskumy,“ dodal Písečný.
Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!