Dolná Huta, Banská Štiavnica

Objekt je v súčasnosti využívaný ako príležitostný sklad. Súčasný vlastník prisľúbil, zachovanie šachtovej a zháňacej pece.

PKO Bratislava

Budovy sa skladajú z pavilónov A, B a C s hlavným vstupom zo strany Dunaja, pozostávajúcich z bočných krídel a ústrednej vstupnej haly.