Tate Modern ponúka výstavu k storočnici futurizmu

Umenie nemusí byť nič než násilie, krutosť a nespravodlivosť, vyhlásili zakladatelia avantgardného umeleckého smeru futurizmus vznikajúceho pred 100 rokmi a oslavovaného na veľkej výstave, ktorú otvoria 12. júna v Londýne. Výstava v britskom národnom múzeu moderného umenia Tate Modern sa začína manifestom talianskeho básnika Filippa Marinettiho z roku 1909, ktorý vytýčil ambíciu futurizmu odstrániť staré a predznamenať nový úsvit v umení oslavujúcom dynamizmus moderného mestského života.

   Výstava poukazuje na boj “izmov” v Európe začiatkom 20. storočia, keď poprední maliari a spisovatelia obhajovali svoje hnutia od futurizmu cez vorticizmus, kubizmus až po orfizmus. Mnohé diela znázorňujú mestský život ako konštantný a súčasne prebiehajúci tok udalostí a prežitkov. Telegrafické stĺpy, vlaky a industriálne budovy, niektoré namaľované na obrovských plátnach, vyjadrujú posadnutosť umelcov mestským rozvojom pred prvou svetovou vojnou.


    Návštevníci jedenástich výstavných sál môžu obdivovať umelecké diela z Londýna, Paríža a Moskvy, ktoré demonštrujú šírenie futurizmu na kontinente a jeho vplyv na iné hnutia 20. storočia ako dadaizmus, Art deco a konštruktivizmus. Výstavu Futurizmus sprístupnia 12. júna a do 20. septembra ponúkne diela umelcov ako Pablo Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay, či Giacomo Balla a Gino Severini.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.