Technické pamiatky krajín V-4

Obrázok k článku

Končí sa prvý cyklus spolupráce inžinierskych organizácií krajín V-4 na dokumentovaní a propagácii významných inžinierskych diel minulosti – technických pamiatok na území Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Po predchádzajúcich troch dieloch publikácie „Technické pamiatky krajín vyšehradskej štvorky“, ktorú pripravili kolegovia inžinierskych organizácií (komôr a zväzov) z Čiech, Maďarska a Poľska prichádza na svet jej štvrtý diel, ktorého prípravu mala na starosti Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI).
Publikáciu prinášame v termíne konania významného celoerópskeho podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, konaného od roku 1992 pod zástitou Rady Európy a Európskej komisie. Symbolicky sú tento rok Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku tematicky zamerané na technické a industriálne pamiatky a ich cieľom je upozorniť verejnosť na historické dedičstvo technických diel a industriálnych objektov.
Podľa Charty industriálneho dedičstva, prijatej na XII.kongrese Medzinárodného výboru pre obnovu industriálneho dedičstva (TICCIH), ktorý sa konal v júni 2003 v Nižnom Tagile pri Moskve „je verejný záujem o industriálne dedičstvo a určité nadšenie a oceňovanie jeho hodnôt najistejšou cestou k jeho uchovaniu“.
4.dielom publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“ by sme radi získali Váš záujem o záchranu vzácnych inžinierskych diel, ktoré je nevyhnutné vnímať ako jedinečnú súčasť kultúrneho odkazu našej minulosti.

Obrázok k článku

Polsko

Madarsko

Cesko

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dni európskeho kultúrneho dedičstva venované technickým pamiatkam

Technické a industriálne pamiatky budú témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Tohtoročné otváracie podujatie sa uskutoční od 8. do 12. septembra v Banskej Štiavnici. Sprievodné akcie sa budú konať počas septembra na celom Slovensku. Súčasťou slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude aj odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2009.