Začal sa najväčší projekt EHMK, výstavba Kasární/Kulturparku

Obrázok k článku

Výstavba najväčšieho investičného projektu Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 sa dnes začala podpisom protokolu o odovzdaní staveniska v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici a slávnostným poklopaním základného kameňa. „Bývalé kasárne z 19. storočia sa v 21. storočí stanú jedným z nových centier kultúry a kreativity v Košiciach. Dnes sa začali stavebné práce, aby sme sa sem v roku 2013 mohli vrátiť a definitívne začať využívať tento priestor na organizovanie zaujímavých podujatí a stretnutí,“ uviedol primátor Košíc Richard Raši. Zdôraznil, že hoci bývalé vedenie mesta podcenilo prípravu investičných projektov a premeškalo veľmi veľa času, dnes už nemá zmysel dívať sa späť. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu má na tom podiel aj zlá legislatíva pri verejnom obstarávaní. „Ideme do finále a naše prípravy na rok 2013 skutočne vrcholia. Je symbolické, že túto finálnu fázu štartujeme tu a teraz, pretože v očiach verejnosti je práve Kulturpark symbolom úspechu či neúspechu celého projektu,“ dodal Raši. Podľa neho tu nájdu miesto na tvorivé aktivity deti, tínedžeri, ale aj domáci a zahraniční umelci.
Zhotoviteľom stavby v hodnote 23,8 milióna mil. eur je akciová spoločnosť Doprastav, ktorá sa zaviazala dokončiť ju najneskôr do 31. decembra 2012. Zmluva pripúšťa z objektívnych dôvodov, alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa, predĺženie doby dokončenia stavby, vrátane termínu odovzdania. Podmienkou je súhlas príslušného ministerstva. Vyše tri milióny eur sa investuje do technologického zariadenia a potrebného zázemia. „Nasadíme tu všetky potrebné technické aj ľudské kapacity a môžem zodpovedne vyhlásiť, že urobíme všetko pre to, aby sme termín dodržali,“ konštatoval generálny riaditeľ Doprastavu Juraj Androvič. Už dnes po prevzatí stavby začínajú v areáli so stavebnými prácami. Pracovať by tu malo okolo sto ľudí v predĺžených zmenách a v prípade potreby vytvoria aj nočné zmeny.

Obrázok k článku

Minister kultúry Marek Maďarič za vládu Slovenskej republiky prisľúbil maximálnu podporu tvorcom a realizátorom projektu, aby nielen Košičania, ale celé Slovensko mohlo byť právom hrdé na svoje Európske hlavné mesto kultúry. Podľa jeho vyjadrenia realizácia projektov EHMK prispeje k rozvoju nielen Košíc a regiónu, ale aj celého Slovenska, pričom prispeje k zlepšeniu jeho imidžu a rozvoju turizmu. Podľa košického župana Zdenka Trebuľu aj regionálna samospráva jasne deklarovala záujem podporiť túto iniciatívu a neostala iba pri slovách.
„Košický samosprávny kraj bol prvý, kto vo svojom rozpočte schválil dlhodobú investíciu do podpory tohto projektu vo výške 20 miliónov eur do roku 2015. Konkrétne peniaze pritom nie sú určené iba na investičnú, ale aj na programovú časť. Vďaka nim sa modernizácia kultúrnych zariadení už rozbehla a v metropole kraja vznikajú ostrovy kultúry – otvorené zóny pre ľudí, ktorí si kultúru užívajú, ale aj pre tých, ktorí sa k nej len približujú,“ povedal Zdenko Trebuľa.
Predovšetkým na budúcnosť najmladších Košičanov myslela v kontexte projektu Košice 2013 hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice. Vďaka jej investícií v hodnote 500 tisíc eur vyrastie po rekonštrukcii v Kasárňach/Kulturparku ojedinelá expozícia Steel Park – Kreatívna fabrika. Vznikla ako výsledok spolupráce s univerzitami a vedeckými pracoviskami SAV v Košiciach, v snahe interaktívnou formou popularizovať medzi mladou generáciou vedné disciplíny a technicky orientované školy. Kasárne/Kulturpark sú najvýznamnejším z  ôsmich investičných projektov v gescii mesta Košice, ktoré vstúpili do realizačnej fázy. Už v nasledujúcich dňoch sa pripravujú na podpis zmluvy s dodávateľmi ďalších stavieb. Kultupark by mali čoskoro nasledovať projekty obnovy Uličky remesiel a Košického hradu. Ako uviedol primátor Raši, úrad pre verejné obstarávanie zamietol zatiaľ všetky námietky, rozhoduje už len o námietke týkajúcej sa obstarávania prestavby starej krytej plavárne na Kunsthale.

Obrázok k článku

Vláda Slovenskej republiky v marci 2012 schválila na obnovu, rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov a na posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 60 miliónov eur. Prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu pre celkovo 20 investičných projektov sú mesto Košice (8), Košický samosprávny kraj (7), tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká knižnica Košice a Štátne divadlo Košice) a dve neziskové organizácie (n. o. Perly Gotickej cesty a n. o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.