Do zoznamu skalických pamiatok pribudla ľadovňa

Obrázok k článku

Do zoznamu sprístupnených kultúrnych, historických a technických pamiatok v Skalici dnes pribudla bývalá ľadovňa. Jedna jej časť bude slúžiť na turistické prehliadky, druhá je upravená na štýlovú stredovekú reštauráciu. Agentúru SITA o sprístupnení technickej pamiatky informovala Renáta Fasurová z Turistickej informačnej kancelárie v Skalici.

V minulosti podzemná ľadovňa slúžila na dlhodobé skladovanie ľadu, ktorý v lete kupovali mäsiari alebo krčmári. Jednu z ľadovní využíval aj miestny pivovar. Kedy však systém skalických mestských ľadovní zahĺbených do svahu tamojšej Kalvárie vznikol, nie je jasné. Ľad narúbaný v zimných mesiacoch na vodných plochách vydržal podľa Viery Drahošovej zo Záhorského múzea v Skalici v ľadovniach až do ďalšej zimy. Odtiaľ ho rozvážali do pivovarov, hostincov, využívali ho krčmári na chladenie nápojov, piva, sódy, ale aj mäsiari na chladenie svojho tovaru. “Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou,“ skonštatovala Drahošová.

Mesto Skalica už niekoľko rokov intenzívne rozvíja cestovný ruch. Návštevníkom ponúka možnosť navštíviť Rotundu sv. Juraja, Františkánsky kláštor, Mlyn bratov Pilárikovcov, Jurkovičov Dom kultúry a ďalšie turistické lákadlá v pamiatkovej zóne. Okrem historického centra ponúka aj plavby po Baťovom kanáli, cyklotrasy alebo golf. Turistická informačná kancelária eviduje každý rok viac ako 20 tisíc návštevníkov Skalice.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

Comments are closed.