Konferencia Industriálne a technické pamiatky v Bratislavskej župe

Titulny obrazok blogu uzivatela: michal ain

Bratislavský samosprávny kraj a Academia Istropolitana Nova si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe

 

Program konferencie tu.

 

Termín: 29. september (utorok), 2015

Miesto: Cvernovka – Stará pradiareň, 3. poschodie, Páričkova ul. 18, Bratislava

 

Prosíme o potvrdenie účasti na bhcd@ainova.sk do 25. 09. 2015

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Navigácia na miesto konania konferencie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.