Vápno

Vápno je stavebný materiál, ktorý sa používa pri príprave malty. K dispozícii je ako tzv. nehasené vápno alebo hasené vápno.

Spojivo

1. jedna z dvoch základných súčastí malty. Sú to väzké a plastické látky, ktoré po stvrdnutí spojujú plnivo. Sú to maltoviny (vápno, ce…

Materiál stavebný

vytvára stavebné konštrukcie. Patrí sem kameň - lomový kameň, kvádre, riečne okruhliaky (- murivo), platňa ( dlažba), bridlica ( krytina); …

Hrušov hrad

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách.