Vápno

Pojem vápno sa používa aj na rôzne produkty, ktoré vznikajú v priebehu jeho spracovávania. Jednak je vápnom to, čo vznikne bezprostredne po vypálení vápenca. Máva…

Spojivo

1. jedna z dvoch základných súčastí malty. Sú to väzké a plastické látky, ktoré po stvrdnutí spojujú plnivo. Sú to maltoviny (vápno, ce…

Materiál stavebný

vytvára stavebné konštrukcie. Patrí sem kameň - lomový kameň, kvádre, riečne okruhliaky (- murivo), platňa ( dlažba), bridlica ( krytina); …

Hrušov hrad

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách.