Vápno

Vápno je stavebný materiál, ktorý sa používa pri príprave malty. K dispozícii je ako tzv. nehasené vápno alebo hasené vápno.

Nehasené vápno
Nehasené vápno je chemicky oxid vápenatý (CaO).

Hasené vápno

Hasené vápno je chemicky hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Vyrába sa hasením nehaseného vápna vodou:
CaO + H2O → Ca(OH)2

Kategória: Materiály
Tag: Ca(OH)2, CaO, Vápno, hasenie vápna, hasené vápno, hydroxid vápenatý, m6, materiály, mm6, mmm, mtm, nehasené vápno, oxid vápenatý, vápenná malta

Vytvorené: 02. mája 2011 10:05

Upravené: 02. mája 2011 10:05

Autor: harp

Návrh na zmenu

Odpovede