Príďte sa pozrieť na netradične tradičné pálenie vápna

Obnova.sk Fotografia

Spolok Banskej Štiavnice ´91 spoločne s Pamiatkovým úradom, Mestom Banská Štiavnica, Fakultou architektúry, SPŠ Samuela Mikovíniho a v spolupráci so Slovenským banským múzeom, ICOMOS Slovensko a internetovým denníkom Obnova.sk pripravili nezvyčajné podujatie. V čase od 5. do 16 septembra sa bude konať medzinárodný kurz pre remeselníkov „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“. A kde inde by sa mal konať takýto seminár, ak nie v Banskej Štiavnici, v ktorej je ešte, chvalabohu, viac historických pamiatok ako nových domov.

Workshop 2005 v Banskej Stiavnici

Odborný program kurzu je určený najmä remeselníkom, ktorí budú mať možnosť vyskúšať si prácu s vápennou maltou na fasáde domu na Remeselníckej ulici č. 5. Práce bude viesť medzinárodne uznávaný odborník pre oblasť vápenných technológii pán Hannes Weissenbach zo Spolkového pamiatkového úradu (Bundesdenkamlamt) z Mauerbachu pri Viedni.

Ale skrátka neobídu ani obyvatelia, či návštevníci mesta. V rámci kurzu sa pripravuje zaujímavá akcia, ktorú už dnes nie je možné len tak ľahko vidieť. V záhrade pod Starým zámkom sa bude páliť vápno. Od pondelka 5. septembra budú účastníci workshopu a niekoľko odborníkov stavať na pálenie vápna pec. Nie hocakú, ale takú, ktorá vydrží aj tisíc stupňov. Pri takej vysokej teplote sa vápenec rozpadáva na menšie časti. Zároveň mení svoju štruktúru a stáva sa z neho oxid vápenatý, ktorý sa po vychladnutí a vyhasení vo vode používa na výrobu tradičnej vápennej malty.

Stavba pece potrvá asi do štvrtka, kedy začnú prípravy na pálenie. Na miesto sa dovezie vápenec a veľké množstvo dreva. Samotné pálenie sa bude konať pod odborným vedením hlavného lektora kurzu, spomínaného Hannesa Weissenbacha a Júliusa Lišaníka, architekta a všestranného remeselníka, žijúceho v Štiavnici. Tri dni a tri noci budú chlapi prikladať na oheň. Istotne sa potešia každej návšteve a radi odpovedia na zvedavé otázky. Dúfame, že nebude chýbať sponzorsky sľúbené pivo a guľáš. Pálenie vápna vyvrcholí otvorením pece v pondelok 12. septembra večer (o 19:00 hod.).

Súčasťou podujatia bude ODBORNÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať od 12. do 14. septembra v tzv. Rytierskej sále na Starom zámku. Je určený tak pre remeselníkov, odbornú verejnosť, ako aj pre všetkých Štiavničanov, ktorí o tému „vápna“ majú záujem.

Program kurzu je veľmi pestrý. Veríme, že zaujme aj širokú verejnosť a pomôže oživiť tradičné technológie, ktoré šetria peniaze a sú prirodzené pre historické fasády, ktoré často krát trpia a degradujú pod vplyvom moderných, priemyselne vyrábaných technológií, pričom strácajú aj svoj zamatový historický vzhľad.

Na všetky tri spomínané programy „zasvätené“ VÁPNU – remeselný kurz na Remeselníckej 5; odborný seminár na Starom zámku a na pálenie vápna pod Starým zámkom – organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť !

Viac informácii o kurze môžete získať na pracovisku Krajského pamiatkového úradu na Dolnej ružovej č. 7 v Banskej Štiavnici.

Silvia Šujanová / redaktorka Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Porozumieť reči starých okien a dverí

Spolok Banskej Štiavnice´91, spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podujatie – tréningový kurz a seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, ktorý sa bude konať od soboty 16. do soboty 23. septembra na vybraných miestach v Banskej Štiavnici.

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010

Aké podujatia chystá Slovenské banské múzeum?

Odpoveď na otázku z titulku nie je krátka. Okrem tradične širokej ponuky kvalitných výstav pripravuje SBM v spolupráci s partnermi aj ďalšie zaujímavé podujatia. Všetko začne Festival kumštu, remesla a zábavy, ktorý sa bude v tomto roku konať netradične 7. – 8. mája a bude spojený s festivalom Envirofilm, ktorý sa počas uvedeného týždňa bude konať aj v Banskej Štiavnici.