Príďte sa pozrieť na netradične tradičné pálenie vápna

Obnova.sk Fotografia

Spolok Banskej Štiavnice ´91 spoločne s Pamiatkovým úradom, Mestom Banská Štiavnica, Fakultou architektúry, SPŠ Samuela Mikovíniho a v spolupráci so Slovenským banským múzeom, ICOMOS Slovensko a internetovým denníkom Obnova.sk pripravili nezvyčajné podujatie. V čase od 5. do 16 septembra sa bude konať medzinárodný kurz pre remeselníkov „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“. A kde inde by sa mal konať takýto seminár, ak nie v Banskej Štiavnici, v ktorej je ešte, chvalabohu, viac historických pamiatok ako nových domov.

Workshop 2005 v Banskej Stiavnici

Odborný program kurzu je určený najmä remeselníkom, ktorí budú mať možnosť vyskúšať si prácu s vápennou maltou na fasáde domu na Remeselníckej ulici č. 5. Práce bude viesť medzinárodne uznávaný odborník pre oblasť vápenných technológii pán Hannes Weissenbach zo Spolkového pamiatkového úradu (Bundesdenkamlamt) z Mauerbachu pri Viedni.

Ale skrátka neobídu ani obyvatelia, či návštevníci mesta. V rámci kurzu sa pripravuje zaujímavá akcia, ktorú už dnes nie je možné len tak ľahko vidieť. V záhrade pod Starým zámkom sa bude páliť vápno. Od pondelka 5. septembra budú účastníci workshopu a niekoľko odborníkov stavať na pálenie vápna pec. Nie hocakú, ale takú, ktorá vydrží aj tisíc stupňov. Pri takej vysokej teplote sa vápenec rozpadáva na menšie časti. Zároveň mení svoju štruktúru a stáva sa z neho oxid vápenatý, ktorý sa po vychladnutí a vyhasení vo vode používa na výrobu tradičnej vápennej malty.

Stavba pece potrvá asi do štvrtka, kedy začnú prípravy na pálenie. Na miesto sa dovezie vápenec a veľké množstvo dreva. Samotné pálenie sa bude konať pod odborným vedením hlavného lektora kurzu, spomínaného Hannesa Weissenbacha a Júliusa Lišaníka, architekta a všestranného remeselníka, žijúceho v Štiavnici. Tri dni a tri noci budú chlapi prikladať na oheň. Istotne sa potešia každej návšteve a radi odpovedia na zvedavé otázky. Dúfame, že nebude chýbať sponzorsky sľúbené pivo a guľáš. Pálenie vápna vyvrcholí otvorením pece v pondelok 12. septembra večer (o 19:00 hod.).

Súčasťou podujatia bude ODBORNÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať od 12. do 14. septembra v tzv. Rytierskej sále na Starom zámku. Je určený tak pre remeselníkov, odbornú verejnosť, ako aj pre všetkých Štiavničanov, ktorí o tému „vápna“ majú záujem.

Program kurzu je veľmi pestrý. Veríme, že zaujme aj širokú verejnosť a pomôže oživiť tradičné technológie, ktoré šetria peniaze a sú prirodzené pre historické fasády, ktoré často krát trpia a degradujú pod vplyvom moderných, priemyselne vyrábaných technológií, pričom strácajú aj svoj zamatový historický vzhľad.

Na všetky tri spomínané programy „zasvätené“ VÁPNU – remeselný kurz na Remeselníckej 5; odborný seminár na Starom zámku a na pálenie vápna pod Starým zámkom – organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť !

Viac informácii o kurze môžete získať na pracovisku Krajského pamiatkového úradu na Dolnej ružovej č. 7 v Banskej Štiavnici.

Silvia Šujanová / redaktorka Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…