Opravy fasád historických budov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vás zve na seminář Opravy fasád historických budov – Požadavky památkové péče a technická praxe Termín konání: čtvrtek 20. října 2011 – Místo konání: Přednáškový sál v mezipatře H nové budovy Národního muzea v Praze – Vinohradská 1, Praha 1

 

Odborný seminář je věnován technologickým možnostem naplnění principů památkové péče při obnově fasád historických staveb. V jednotlivých příspěvcích budou shrnuty základní požadavky památkové péče na postupy a materiály používané při obnově fasád. Budou rovněž diskutována technologická omezení, bránící někdy těmto požadavkům beze zbytku vyhovět a ukázána jiná – kompromisní řešení.

Na několika praktických příkladech budou ukázány důsledky ignorování technologických požadavků na výsledek obnovy.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů a státní správy, územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, soukromým majitelům památek, architektům, projektantům, restaurátorům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

 

Program

9.00-9.30

Registrace účastníků

9.30-9.35

Zahájení, úvodní slovo

Petr Kotlík, předseda společnosti STOP

9.35-10.15

Obnova tradičních omítkových fasád staveb s kulturně historickou hodnotou
Miloš Solař, NPÚ, ústřední pracoviště v Praze

10.20-10.55

Variantní přístupy obnovy historických fasád

Ondřej Šefců, NPÚ, územní pracoviště v hlavním městě Praze

11.00-11.35

Technologické aspekty vs požadavky památkové péče při obnově omítek

Pavla Rovnaníková, VÚT Stavební fakulta v Brně

11.40-12.00

Přestávka

12.00-12.30

Specifika při obnově fasád

Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha

12.35-13.10

Projektant „mezi mlýnskými kameny“ 

Pavel Jakoubek, Studio ACHT

13.15-13.45

Opravy fasád zatížených nadměrnou vlhkostí v praxi projektanta

Pavel Fára, CUBUS s.r.o.

Fasády 19. století – příspěvek ve sborníku

Jan Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o.

                          Moderátor semináře: Ondřej Šefců, STOP


Odborný garant semináře:

Pavel Fára, CUBUS s. r. o.
tel.: 603 532 000, fara@cubus.cz

www.cubus.cz

Organizační garant semináře:

STOP, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Poštovní adresa: P. O. Box 101, 274 01 Slaný
tel.: 312 520 730, 724 029 206,  stop@volny.cz


Organizační informace a podmínky mezi pořádající organizací a objednavatelem

·      Přihlášku na seminář zašlete do 18. října 2011 na adresu: stop@volny.cz
nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.
Lze se přihlásit i na internetové adrese http://wstop.colweb.cz/aktual.html

·      Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb.,
je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení členové STOP mají vstup zdarma podle Smlouvy o přidruženém členství v roce 2011.

·      Platbu účastnického poplatku proveďte prosím před konáním semináře bankovním převodem
na číslo účtu: 606405694 /0600, GE Money Bank, Slaný, (SWIFT kód BIC: AGBACZPP,
IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694
), variabilní symbol 21106, konstantní symbol 0308.
 IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.

·      Účastnický poplatek zahrnuje sborník příspěvků ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci.

·      Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.

·      Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na konci této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.

·      Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

·      Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, výstup směr nová budova NM, vchod pro návštěvníky NM, výtahem (obsluha) do mezipatra H.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články