Vápenné omítky pro památkovou péči

WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Fakultou stavební VUT v Brně Vás zve na odborný seminář

Vápenné omítky pro památkovou péčiSeminář k prvnímu českému vydání směrnice WTA 2-7-01/D


Termín konání:     9. prosince 2009 od  10,00 – 14,00 hod.


Místo konání:       Praha, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7


 


Program:


1.   Úvod a seznámení s obsahem směrnice


      Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT 


2.   Vápno a vápenné historické omítky.


      Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. –  VUT Brno


3.   Význam vápenných technologií v památkové péči.


      Ing. Arch. Miloš Solař, NPÚ Praha 


4.   Přehled vápen vyráběných v ČR a jejich vybrané vlastnosti


      Ing. Lukáš Peřka, VÚMO


5.   Praktické aplikace vápenných technologií a jejich využití  na památkových objektech.


      Ing. arch. Jan Bárta – AQUA Obnova staveb s.r.o.  


Odborný  garant semináře:


Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., tel. 224353537


Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.  541147633 


Organizační  pokyny:


Přihlášku na seminář zašlete na adresu: WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,


fax: 221082629, tel.: 221 082 397, 608 909 369, e-mail: wta@wta.cz


 


Ve vložném je obsažen výtisk prvního vydání směrnice WTA 2-7-01/D, který obdrží každý účastníci semináře  


Seminář je zařazen do systému odborného vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články