Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok

Obnova.sk Fotografia

Pozývame Vás a Vašich kolegov do Banskej Štiavnice na medzinárodný KURZ a SEMINÁR „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“, ktorý sa bude konať v čase od 5. 9. 2005 do 16. 9. 2005.

Obnova.sk Fotografia

Kurz a seminár bude viesť rakúsky reštaurátor Hannes Weissenbach zo Spolkového pamiatkového úradu (Bundesdenkamlamt), Viedeň, Odd. pre reštaurovanie stavieb v Mauerbachu.

Praktická časť – KURZ (5. September – 16. September 2005) – je adresovaná remeselníkom, prípadne pozorovateľom z radov architektov, pamiatkarov a pod.

Teoretická časť – ODBORNÝ SEMINÁR (12. September – 14. September 2005) je adresovaná remeselníkom z praxe a študentom, architektom, pamiatkarom, vlastníkom historických objektov, inžinierom a širšej verejnosti.

Viac informácií, prihlášku a žiadosť o grant nájdete na stránke http://www.sbs91.obnova.sk, a na http://www.obnova.sk.

Tešíme sa Vášmu záujmu a na stretnutie v Banskej Štiavnici !

Katarína Vošková,
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Dolná ružová 7
969 01 Banská Štiavnica
Tel: 045-692 0625
Mobil: 0903-64 61 18
e-mail: voskova@gmail.com

Príbuzné články:

Lime & Lime Technologies in the Preservation of the Built Heritage Conservation

Benefičný koncert pre banskoštiavnické pamiatky

Banská Štiavnica: Pamiatky – Remeselnícka 5

Meštiansky dom v B. Štiavnici obnovujú brigádnici zo šiestich krajín

Pavel Fabian – Medzinárodný tábor v Banskéj Štiavnici

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok

POZVÁNKA na praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91 – občianskym združením pre záchranu kultúrneho dedičstva pripravili na 7.-11. 10. 2003 odborné podujatie, zamerané na konzerváciu historických omietok.

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010

Porozumieť reči starých okien a dverí

Spolok Banskej Štiavnice´91, spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podujatie – tréningový kurz a seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, ktorý sa bude konať od soboty 16. do soboty 23. septembra na vybraných miestach v Banskej Štiavnici.

Worskshop – Konzervácia historických omietok

Worskshop – Konzervácia historických omietok Banská Štiavnica 7.10 – 11.10.2003
Workshop bol prvým z pripravovanej série odborných podujatí organizovaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracoviskom Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91, zameraných na zvyšovanie odbornosti konzervátorov, remeselníkov, projektantov a dodávateľov stavebných obnov architektonických pamiatok, pri použití tradičných materiálov a technológií.