Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok

Obnova.sk Fotografia

Pozývame Vás a Vašich kolegov do Banskej Štiavnice na medzinárodný KURZ a SEMINÁR „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“, ktorý sa bude konať v čase od 5. 9. 2005 do 16. 9. 2005.

Obnova.sk Fotografia

Kurz a seminár bude viesť rakúsky reštaurátor Hannes Weissenbach zo Spolkového pamiatkového úradu (Bundesdenkamlamt), Viedeň, Odd. pre reštaurovanie stavieb v Mauerbachu.

Praktická časť – KURZ (5. September – 16. September 2005) – je adresovaná remeselníkom, prípadne pozorovateľom z radov architektov, pamiatkarov a pod.

Teoretická časť – ODBORNÝ SEMINÁR (12. September – 14. September 2005) je adresovaná remeselníkom z praxe a študentom, architektom, pamiatkarom, vlastníkom historických objektov, inžinierom a širšej verejnosti.

Viac informácií, prihlášku a žiadosť o grant nájdete na stránke http://www.sbs91.obnova.sk, a na http://www.obnova.sk.

Tešíme sa Vášmu záujmu a na stretnutie v Banskej Štiavnici !

Katarína Vošková,
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Dolná ružová 7
969 01 Banská Štiavnica
Tel: 045-692 0625
Mobil: 0903-64 61 18
e-mail: voskova@gmail.com

Príbuzné články:

Lime & Lime Technologies in the Preservation of the Built Heritage Conservation

Benefičný koncert pre banskoštiavnické pamiatky

Banská Štiavnica: Pamiatky – Remeselnícka 5

Meštiansky dom v B. Štiavnici obnovujú brigádnici zo šiestich krajín

Pavel Fabian – Medzinárodný tábor v Banskéj Štiavnici

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.