Priebeh a pracovná činnosťna hrade Lietava workshop 30. 4. – 2. 5. 2004

Priebeh a pracovná činnosťna hrade Lietava workshop 30. 4. – 2. 5. 2004 // kaverny narušujúce statiku múrov //30.4. 2004 / piatok
– Prípravy Združenia na záchranu Lietavského hradu /ZnZLH/ na workshop prebiehali na hrade už pár týždňov pred akciou. Bolo potrebné zahasiť vápno v predstihu, aby stihlo dozrieť v pripravených sudoch. Členovia ZnZLH taktiež pripravili kaverny vo veľkej obytnej veži a nárožnú kavernu v strednom paláci tak, že boli vopred vyčistené do zdravého základu, čím sa získal čas, aby boli počas workshopu celé vymurované.
– Piatkové ráno okolo desiatej hodine vyrazil prvý traktor naložený pracovným náradím, sudmi, cementom, kanistrami úžitkovej a pitnej vody, stanovým táborom a s prvými dobrovoľníkmi na hrad, aby vybudovali zázemie na pripravovaný workshop. Obr. Tábor postavený na hlavnom nádvorí
– Druhý traktor, ktorý vyvážal poľnú kuchyňu dorazil pred prvú bránu hradu okolo piatej hodiny večer. Ťažkou úlohou tohoto dňa bolo, že vyvezený materiál a poľnú kuchyňu bolo potrebné prevláčiť vo vlastných rukách až na hlavné nádvorie, kde stál tábor pre účastníkov workshopu. Po dokončení príprav sme chceli rozdeliť náradie, no zistili sme, že nejaký chytrák nám ukradol pár dní vopred vynesené náradie, ktoré sme mali dve noci schované na hrade. Je smutné, že sa okrádajú aj neziskové organizácie!!!

1.5. 2004 / sobota
– Ráno o ôsmej hodine boli účastníci rozdelení do skupín na problémové miesta. Všetky zásahy na zrúcanine boli prekonzultované s kasteológom Mgr. Michalom Šimkovicom, ktorý vysvetlil a poradil, ako pracovať na vybraných problémových miestach. Obr. Erbová kaverna Obr. Kaverna pri točitom schodišti
– Erbovú kavernu vo veľkej obytnej veži obsadili dvaja členovia ZnZLH : Enzo & Rado Novák. Druhú kavernu veľkej obytnej veže, ktorá sa nachádzala pod točitým schodišťom vymurovali: Moravák Martin v spolupráci s Mišom Hrčkom, šéfom internetovej stránky Obnova, ktorá sa venuje pamiatkam na Slovensku. Nárožná kaverna v strednom paláci bola chuťovkou pre našich priateľov z hradu Cimburg u Koričan, ktorí pricestovali z Českej republiky. Obr. Nárožná kaverna stredného paláca
– Veľká debata bola o otvore v múre stredného paláca. Rozhodovalo sa o tom, či otvor vznikol vypadnutím okennej šambrány alebo je to kaverna. Pamiatkový odborníci so statikom nakoniec rozhodli, že zo statického hľadiska bude lepšie otvor celý zamurovať. Tejto nie ľahkej úlohy sa podujali viacerí účastníci na striedačku, a to: Aleš Hoferek, čestný člen ZnZLH, Peter Horanský, šéf Nadácie na záchranu kultúrneho dedičstva, venujúci sa záchrane hradu Uhrovec, členovia ZnZLH, Dušan Chromiak, Štefan Cibuľka a dobrovoľníci Ľuboš z Martina a Tomáš Pekár z Babkova. Prísun vápennej malty zabezpečovali bratia Barcíkovci: Ivan, Michal a šéf ZnZLH Ľubomír Chobot, ktorý priebeh celej akcie zaznamenával fotoaparátom.
– Počas obhliadky Thurzovho paláca pamiatkoví odborníci so statikom rozhodli, že bude potrebné za účasti archeológa Mgr. Jána Zachara odstrániť suť v prvej miestnosti paláca až po klenbu, ktorá by sa mala nachádzať pod závalmi. Tým by sa zabezpečila lepšia statika južného palácového múru. – Na Thurzovom paláci horolezci zo Zlína na čele s Jardom Fuksom, vyrážali zo štrbín medzi hlavnou vežou a palácovými múrmi kamene, aby sa zmenšil tlak otláčania palácových múrov. Po tejto dosť nebezpečnej a namáhavej práci zamurovali na obidvoch stranách múrov meracie terče, aby sa sledovalo, či sa odchyľujú palácové múry od hlavnej veže, čím by mohlo dôjsť k ich zrúteniu.
– Ďalším vážnym problémom hradu je prasknutie hradnej kaplnky. Tento problém podľa slov statika, nie je problémom nosných konštrukcií kaplnky, ale je podozrenie o poruche skalného masívu. Preto budeme kontaktovať ing. Jána Vlčka z inžiniersko-geologickej fakulty v Bratislave, ktorí monitorujú pohyby podložia hradu a je možné, že v prípade, ak budú financie, vypracujú nám inžinierskogeologický prieskum podložia problémovej kaplnky.
– Ďalšie práce prebiehali v podkovitej veži, kde moravskí priatelia Milan Zikmund&spol. v spolupráci s členmi občianskeho združenia Apponiana (združenie na záchranu Oponickeho hradu) pracovali na vstupnej bránke do veže. Problémom tohoto miesta bola porušená pravá strana vstupnej bránky, čoho dôsledkom vypadali klenbové kamene. Pravá strana bola zastabilizovaná a klenba doplnená.
– Nad vchodom do podkovitej veže sa nachádza okno, na ktorom je vypadnutá pravá špaleta v šírke jedného metra. Je potrebné špaletu domurovať, lebo nad chýbajúcou špaletou sa nachádza prasklina v celej dĺžke podkovitej veže.
– Práce na okne podkovitej veže neboli dokončené, z dôvodu nedostatku času. Pri najbližšej akcií budeme na danej partii hradu pokračovať. Na tomto mieste práce pokračovali až do nedele večerných hodín, kedy sme museli najdlhšie pracujúci team členov občianskeho združenia Apponiana (združenie na záchranu Oponickeho hradu) požiadať, aby prerušili práce na základe špalety okna podkovitej veže. Boli skvelý !!!
– Práce prebiehali aj na dolnom obrannom múre, kde desať metrovú kavernu čistili dobrovoľníci Kyselina&com. z Prievidze. O pár metrov vedľa pracovali členovia ZnZLH: Vlado Peťo, Stano Kasák na menšej kaverne, ktorá sa aj začala murovať.
– Kúsok vedľa nich pracovala dobrovoľníčka Martina Muráriková s novými hradármi, ktorí chcú zachrániť hrad Šášov na ďalšej v poradí už tretej vážnej kaverne dolného obranného múru. Dohľad nad novými dobrovoľníkmi mal aj Robo Mazánik (šéf internetového časopisu Hradológ), ktorý im ukážkovo zamuroval menšiu kavernu. Kamenné hradby stavali priatelia od hradu Košeca, ktorí plánujú niečo začať na záchrane Lednického hradu.
– Ťažká práca prebiehala aj v poľnej kuchyni, kde manažérka kuchyne Janka Zvaríková s kuchtíkmi Ferkom Kostrošom, Majkou Zvaríkovou a Hankou z ďalekého Lozorna pripravili výborný guláš a starali sa o pohodu počas pracovnej aktivity.

2.5. 2004 / nedeľa
– Posledný deň workshopu nás sprevádzalo daždivé počasie, no i napriek tomu sme dokončovali rozrobenú prácu z predošlého dňa. Z hľadiska statického zabezpečenia južného múru sme ešte vyklinovali prasklinu od okna v prvej miestnosti. Takisto sme vyklinovali obidve klenby okien na severnom palácovom múre. Problémom severného palácového múru zostáva aj veľký arkier, ktorý bude potrebný taktiež staticky zabezpečiť. Práce sme ukončili okolo piatej hodiny večer. Bolo potrebné upratať areál hradu, čo sa nám aj podarilo okolo siedmej hodine večer, kedy prišiel dojednaný traktor. Odviezol poľnú kuchyňu a osobné veci do dediny, kde sme si vychutnali sponzorské víno, ktoré sme nazvali benzínom-palivom

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop: Kaverny narušujúce statiku hradných múrov

Májový víkend 13. – 15. sa na Lietavskom hrade uskutoční štvrtý medzinárodný Workshop, ktorého téma je : Kaverny narušujúce statiku múrov. Počas tejto akcie budú dobrovoľníci oboznámený, akým spôsobom sa majú murovať tieto kaverny, z akého dôvodu vznikajú a prečo je potrebné ich zo statického hľadiska postupne odstraňovať.