prírodné gumy

patria do skupiny hydrofilných polymérov rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo syntetického pôvodu.

štrk

nespevnený  sediment, produkt zvetrávania hornín s veľkosťami…

piesok

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi 0,05 – 2 mm.

prach

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi  0,006 – 0,05 mm.

íl

nespevnený sediment s veľkosťou zrna pod 0,006 mm.

rašelina

tmavohnedý až čierny prírodný organický sediment, ktorý vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a…

tombak

zliatina 84 - 90 % medi  10 - 16 % zinku. Používa sa pri výrobe bižutérie, odznakov a hudobných nástrojov.

mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Taven…

realgár

(arab. radj-al-ghar - jaskynný prach)

oker

(z gr. ochros - bledý, žltý)

chrómová žlť

(cisárska žlť, hamburská žlť, kolínska žlť, kráľovská žlť, parížska žlť, poštová žlť)

azofarbivo

organická chemická zlúčenina s jednou (monoazopigmenty) alebo viacerými azoskupinami (napr. disazopigmenty). Pripravené na konci 19. storo…

šelakový vosk

vedľajší produkt vznikajúci pri čistení šelaku s teplotou topenia okolo 70° C. Používa sa v oriente na povrchovú upravu dreva.