ľanový olej

Názov:  ľanový olej (čes. lněný olej, ang. linseed oil / flaxseed oil, nem.Leinöl). Ľanový olej sa získáva lisovan…

štrkopiesok

zmes hrubého a drobného kameniva, technické označenie pre piesčité štrky alebo štrkovité piesky. Sú zložené z rôzne opracovaných úlomkov rozličných hornín a minerálov (veľkosti do…

mastix

na vzduchu stvrdnutý výlučok, vytekajúci samovoľne alebo po narezaní kmeňa alebo konárov stredomorskej rastliny pistácia mastixová (Pistacia lentiscus). Na vzduchu tuhne v podobe oválnych kvapôčok…

diatomit

(kremelina, rozsievková zemina, infusiórna hlinka) možno najznámejšia pórovitá látka prírodného pôvodu, ktorej hlavnou zložkou je oxid kremičitý. Táto hornina je tvorená opálovými schránkami jednobunkových rias.…

bentonit

obyčajne biela, sivá až svetlozelená ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Pri styku s vodou intenzívne napučiava s výnimkou vápenatého bentonitu. Bentonit sa vyznačuje…

kaolinické íly

bielo alebo svetlo sfarbený íl, ktorý vznikol väčšinou zvetrávaním hornín bohatých na živce. Hlavnou zložkou je ílovitý minerál kaolinit, ktorý tvorí až 80% jej objemu.…

hlinka

všeobecné označenie pre kremičitany hlinité, ktoré vznikajú zvetrávaním nerastov a hornín, napríklad živcov. Ako farbivá sa vyznačujú malou výdatnosťou a krycou mohutnosťou. Radia sa medzi…

prírodné gumy

patria do skupiny hydrofilných polymérov rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo syntetického pôvodu.

štrk

nespevnený  sediment, produkt zvetrávania hornín s veľkosťami…

prach

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi  0,006 – 0,05 mm.

rašelina

tmavohnedý až čierny prírodný organický sediment, ktorý vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a…

tombak

zliatina 84 - 90 % medi  10 - 16 % zinku. Používa sa pri výrobe bižutérie, odznakov a hudobných nástrojov.

mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Taven…

realgár

(arab. radj-al-ghar - jaskynný prach)

oker

(z gr. ochros - bledý, žltý)

chrómová žlť

(cisárska žlť, hamburská žlť, kolínska žlť, kráľovská žlť, parížska žlť, poštová žlť)

azofarbivo

organická chemická zlúčenina s jednou (monoazopigmenty) alebo viacerými azoskupinami (napr. disazopigmenty). Pripravené na konci 19. storo…