premenené horniny

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
premenené horniny

alebo metamorfované horniny sú horniny, ktoré prekonali štruktúrne, textúrne a minerálne premeny (metamorfózu). Premenená hornina vznikla z inej, už existujúcej vyvretej, usadenej, alebo staršej premenenej horniny. Premenené horniny sa najčastejšie klasifikujú podľa minerálneho zloženia pôvodnej horniny. Pri premene ílovitých hornín vznikajú fylity, svory a pararuly. Zo slieňov, hornín na rozhraní medzi vápencami a ílmi vznikajú chloritické a aktinoliticko-chloritické (zelené) bridlice a amfibolity. Premenou piesčitých sedimentov vznikajú metakvarcity, premenou vápencov mramory. Premenou ultrabázických hornín vznikajú serpentinity a mastencové bridlice.

Kategória: Základné pojmy
Tag: hornina, mm3, mtm

.

Vytvorené: 29. júla 2015 10:07

Upravené: 29. júla 2015 10:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede