usadené horniny

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
usadené horniny

alebo sedimentárne horniny vznikajú usadením a spevnením úlomkov zvetraných hornín alebo organických zvyškov, príp. chemickými procesmi (odparením, vyzrážaním z vodných roztokov) na zemskom povrchu alebo v sedimentačných panvách (čiže väčšinou vo vodnom prostredí). Typickým znakom väčšiny usadených hornín je vrstvovitosť. Sedimenty sa najčastejšie delia na základe spôsobu vzniku:
úlomkové (klastické) sedimenty –  ílovce, prachovce, pieskovce a zlepence,
chemické sedimenty, ktoré vznikli vyzrážavaním a vyparovaním z vody – evapority, rohovce,
biochemické a organogénne sedimenty vznikajú z odumretých schránok živočíchov, prevažne vo vodnom prostredí – vápence a rádiolarity.

Kategória: Základné pojmy
Tag: hornina, mm3, mtm

.

Vytvorené: 29. júla 2015 10:07

Upravené: 29. júla 2015 10:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede