rezivo

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
rezivo

drevený materiál získaný pozdĺžnym rezaním surového dreva. Podľa použitia sa delí na stavebné, nábytkárske atď. rezivo. Má hrúbku najmenej 10 mm a spravidla dve protiľahlé strany rovnobežné. Delí sa na:

 

1) doskové rezivo
je rezivo s hrúbkou do 100 mm,

fošňa
druh doskového reziva s hrúbkou 40-100 mm,

doska
druh doskového reziva s hrúbkou 13-32 mm (ihličnaté drevo) alebo 16-35mm – (listnaté drevo),

 

2) hranené rezivo
rezivo pravouhlého prierezu, ktoré sa podľa plochy priečneho prierezu delí na :

hranol
druh hraneného reziva s priečnym prierezom väčším ako 100 cm²,

hranolček
druh hraneného reziva s priečnym prierezom 25-100 cm²,

lata
druh hraneného reziva s priečnym prierezom 10-25 cm²,

lišta
druh hraneného reziva s priečnym prierezom menej ako 10 cm²,

 

3) polohranené rezivo
je dvojstranne rezaným rezivom s oblými bokmi. Delí sa na :

drevený podklad
druh polohraneného reziva s hrúbkou najviac 10 mm,

trám
druh polohraneného reziva s hrúbkou viac ako 100 mm,

 

Samostatnú skupinu reziva tvorí dyha.

dyha
tenký list dreva, maximálne hrúbky 7 mm, ktorá môže byť vyrobená pílením (A), krájaním (B) alebo centrickým lúpaním (C).

 

Dyha zlepená alebo inak spojená hranami sa označuje termínom zosadenka (zosadená dyha). Vyrába sa: zlepením na tupo, pomocou papierovej pásky alebo tavného vlákna.

Kategória: Materiály
Tag: drevo, mm7, mtm

.

Vytvorené: 27. februára 2014 22:02

Upravené: 27. februára 2014 22:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede