marsova žlť

hydroxid-oxid železitý – Fe2O3·1 H2O, žltý pigment, syntetický oker používaný v maliarstve. Vyrába sa zrážaním roztokov železitých solí hydroxidom vápenatým. Stály, výdatný a s dobrou krycou schopnosťou. Pripravený v roku 1704.

> žltý pigment

Kategória: Materiály
Tag: mtm, pigment

Vytvorené: 22. novembra 2013 23:11

Upravené: 22. novembra 2013 23:11

Autor: docent

Návrh na zmenu

Odpovede