oker

Fotografie hesla v slovniku od docent
oker

(z gr. ochros – bledý, žltý)

zmes hydratovaného hydroxidu železitého – Fe(OH)3·H2O) s kaolínom, kremičitanmi, sadrou a organickými prímesami, žltý až hnedý pigment používaný v maliarstve. Svojím zložením zodpovedajú okry minerálom limonitu, getitu, pyroxyderitu a xantosideritu. V prírodnom stave môžu obsahovať aj sulfidy železa, ktoré môžu poškodiť výslednú maľbu. Najstarší pigment použitý vo výtvarnom prejave človeka pred 35 000 rokmi.


červený oker, Španielsko

 

 


hnedý oker, Elba

> žltý pigment

Kategória: Materiály
Tag: mtm, pigment

Vytvorené: 22. novembra 2013 23:11

Upravené: 22. novembra 2013 23:11

Autor: docent

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede