štrkopiesok

štrkopiesok

zmes hrubého a drobného kameniva, technické označenie pre piesčité štrky alebo štrkovité piesky.
Sú zložené z rôzne opracovaných úlomkov rozličných hornín a minerálov (veľkosti do 125 mm) a obsahujú premenlivé množstvo pieskov a ílov. Štrkopiesky sa využívajú v stavebníctve na výrobu betónu a malty, do násypov, podkladov a krytov vozoviek, na stabilizáciu zemín, ako drenážne a filtračné vrstvy. Na trhu sú štrkopiesky dostupné v základných frakciách:
frakcia 0-4 štrkopiesok vhodný na potery hál a rodinných domov, takisto na tenkovrstvé betóny,
frakcia 0-22 štrkopiesok vhodný na všeobecnú betonáž základov, oporných múrov, oplotenia, stropných a základových dosiek,
frakcia 16-22 kamenivo vhodné na zásyp, podklad pod cesty, okrasné násypy, neobsahuje piesok.

Kategória: Materiály
Tag: mm6, mtm, štrkopiesok

.

Vytvorené: 14. februára 2022 20:02

Upravené: 14. februára 2022 20:02

Autor: docent

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede