brilantná žltá

(PY 74)
azopigment blížiaci sa svojimi vlastnosťami kadmiovej žlti. Predstavuje vylepšeného nástupcu hansa žlti.

> žltý pigment

Kategória: Materiály
Tag: mtm, pigment

Vytvorené: 22. novembra 2013 23:11

Upravené: 22. novembra 2013 23:11

Autor: docent

Návrh na zmenu

Odpovede