hornina

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
hornina

rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného alebo viacerých minerálov. Horniny vytvárajú samostatné súvislé celky zemského povrchu. Horniny vo svojej stavbe zachovávajú známky procesov, ktoré ich formovali, a tým umožňujú skúmať geologickú minulosť Zeme. Zvetrávaním hornín pri vhodných podmienkach vzniká pôda. Všeobecne najvhodnejším členením je klasifikácia na základe spôsobu vzniku. Horniny sa rozdeľujú na tri základné typy podľa procesov, ktoré ich vytvorili:
vyvreté horniny,
premenené horniny,
usadené horniny.
Samostatným typom, ktorý sa radí medzi horniny, ale nespadá pod žiadnu z daných kategórií členenia, sú meteority.

Kategória: Základné pojmy
Tag: hornina, mm3, mtm

.

Vytvorené: 29. júla 2015 10:07

Upravené: 29. júla 2015 10:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede