mosadz

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Tavením medi a zinku sa ju podarilo vyrobiť až v roku 1781.

Podľa počtu zložiek sa mosadze delia na dve skupiny:
– dvojzložkové mosadze:
        tombak,
        hlbokoťažná mosadz (30 % zinku),
        automatová mosadz (s prísadou olova; určená na obrábanie).
– viaczložkové mosadze:
        hliníkové,
        kremíkové,
        cínové,
        mangánové,
        niklové,
        mosadzné spájky.

Literatúra
CHVOJKA, J. Neželezné kovy a jejich slitiny. Praha, 1971.
MACEK, K., ZUNA, P., ZILVAR, V. Náuka o materiáli 3 pre 4. ročník SPŠ strojníckych. Bratislava, 1989.
SKOČOVSKÝ, P. Náuka o materiáli. Bratislava, 1987.

[tpd (2014): Portál o kultúrnom dedičstve Obnova.sk, Výkladové slovníky. www.obnova.sk]

Kategória: Materiály
Tag: mm1, mtm

.

Vytvorené: 10. januára 2014 03:01

Upravené: 10. januára 2014 03:01

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede