vyvreté horniny

alebo magmatické horniny sú horniny, ktoré vznikli kryštalizáciou z chladnúcej magmy. Sú tvorené prevažne kremitými minerálmi – kremeň, sľudy, živce, pyroxény, amfiboly a olivín.

Kategória: Základné pojmy
Tag: hornina, mm3, mtm

Vytvorené: 29. júla 2015 10:07

Upravené: 29. júla 2015 10:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede