prírodné gumy

patria do skupiny hydrofilných polymérov rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo syntetického pôvodu.

tombak

zliatina 84 - 90 % medi  10 - 16 % zinku. Používa sa pri výrobe bižutérie, odznakov a hudobných nástrojov.

mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Taven…

realgár

(arab. radj-al-ghar - jaskynný prach)

oker

(z gr. ochros - bledý, žltý)

chrómová žlť

(cisárska žlť, hamburská žlť, kolínska žlť, kráľovská žlť, parížska žlť, poštová žlť)

azofarbivo

organická chemická zlúčenina s jednou (monoazopigmenty) alebo viacerými azoskupinami (napr. disazopigmenty). Pripravené na konci 19. storo…

šelakový vosk

vedľajší produkt vznikajúci pri čistení šelaku s teplotou topenia okolo 70° C. Používa sa v oriente na povrchovú upravu dreva.

cetaceum

(vorvanina, spermacet, biela ambra)

transparentná beloba

hydroxid hlinitý (hydrát hlinitý) získavaný zrážaním roztoku síranu hlinitého alkáliami. V Nemecku ju označujú ako prímesová beloba …