ľanový olej

Názov:  ľanový olej (čes. lněný olej, ang. linseed oil / flaxseed oil, nem.Leinöl). Ľanový olej sa získáva lisovan…

pH

historické označenie pre vodíkový exponent (lat. pondus hydrogenii alebo potentia hydrogenii), stupnica používaná na určenie kyslosti alebo zásaditosti (alkalickosti) vodného roztoku. Koncepciu pH prvýkrát predstavil…

glazúra

tenká sklovitá vrstva na povrchu keramického črepu. Glazúru tvoria tri základné zložky – tavivá, stabilizátory a sklotvorné zložky. Ďalej môže obsahovať farbivá (zvyčajne oxidy kovov),…

kotovica

nepálená tehla; vyrába sa natláčaním, ubíjaním alebo lisovaním zmesi plastickej konzistencie do drevených foriem. Zmes pozostáva z hliny, do ktorej sa pridáva posekaná slama, plevy…

biskvit

(franc. biscuit – dvakrát pálený) tvrdý porcelán bez polevy, používaný na výrobu figúriek; ľahko nažltlou farbou pripomína carrarský a parmský mramor, odtiaľ tiež názvy carrarský…

klinker

(holandská tehla) tehla vypaľovaná pri teplote 1100 °C, čím hlina dostáva vlastnosti blízke kamenine. Nasiakavosť takejto tehly je veľmi nízka, má hutný črep a pri…

tehla

(lat. tegula), stavivo vyrobené z keramického materiálu, z vypálenej alebo nevypálenej hliny (kotovica). Nepálená tehla je najstarším prefabrikovaným stavebným prvkom používaným od najstarších dôb. Jednoduché…

kamenivo

zrnitý materiál prírodného alebo umelého pôvodu, určený pre stavebné účely. Používa sa ako plnivo na výrobu betónu, mált alebo iných stavebných hmôt. V cestnom a…

štet

nestmelená kamenná podkladová vrstva pozemnej komunikácie, na ktorú sa ukladá štrk. Bola to vrstva z väčších lomových kameňov zhruba ihlanovitého tvaru maximálne 150 x 300…

lignocel

kokosová drvina používaná ako substrát do terárií. Predáva sa lisovaný a pred použitím ho treba zaliať vodou. Do hodiny po zaliatí zväčší svoj objem a…

makadam

1. typ cestnej stavby, ktorú navrhol škótsky inžinier John Loudon McAdam okolo roku 1820. No už v druhej polovici 18. storočia Francúz Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet ako…

štrkopiesok

zmes hrubého a drobného kameniva, technické označenie pre piesčité štrky alebo štrkovité piesky. Sú zložené z rôzne opracovaných úlomkov rozličných hornín a minerálov (veľkosti do…

obrazový lak

(záverečný lak) konzervačný a ochranný prostriedok ochrany maľby. Chráni ju pred vlhkosťou, mechanickými nečistotami, oxidačnými procesmi a pôsobením škodlivých plynných látok. Opticky maľbu zjednocuje a…

mastenec

zásaditý kremičitan horečnatý – Mg3Si4O10(OH)2; jediným zdrojom mastenca je mastencová bridlica, ktorá sa u nás vyskytuje napríklad vo Volovských vrchoch. Matne biely až šedavý prášok…

mastix

na vzduchu stvrdnutý výlučok, vytekajúci samovoľne alebo po narezaní kmeňa alebo konárov stredomorskej rastliny pistácia mastixová (Pistacia lentiscus). Na vzduchu tuhne v podobe oválnych kvapôčok…

diatomit

(kremelina, rozsievková zemina, infusiórna hlinka) možno najznámejšia pórovitá látka prírodného pôvodu, ktorej hlavnou zložkou je oxid kremičitý. Táto hornina je tvorená opálovými schránkami jednobunkových rias.…

stavebný materiál

stavivo je akýkoľvek materiál, ktorý sa dá použiť na stavebné účely. Bežne zahŕňa drevo, betón, oceľ, cement, kamenivo, tehly, hlinu, kov a mnoho iného. V…

bentonit

obyčajne biela, sivá až svetlozelená ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Pri styku s vodou intenzívne napučiava s výnimkou vápenatého bentonitu. Bentonit sa vyznačuje…

kaolinické íly

bielo alebo svetlo sfarbený íl, ktorý vznikol väčšinou zvetrávaním hornín bohatých na živce. Hlavnou zložkou je ílovitý minerál kaolinit, ktorý tvorí až 80% jej objemu.…

hlinka

všeobecné označenie pre kremičitany hlinité, ktoré vznikajú zvetrávaním nerastov a hornín, napríklad živcov. Ako farbivá sa vyznačujú malou výdatnosťou a krycou mohutnosťou. Radia sa medzi…

prírodné gumy

patria do skupiny hydrofilných polymérov rastlinného, živočíšneho, mikrobiálneho alebo syntetického pôvodu.

tombak

zliatina 84 - 90 % medi  10 - 16 % zinku. Používa sa pri výrobe bižutérie, odznakov a hudobných nástrojov.

mosadz

(spiež) je zliatina medi so zinkom, prípadne ďalšími prvkami s malým podielom. Používa sa už od staroveku, no bola veľmi drahá. Taven…

realgár

(arab. radj-al-ghar - jaskynný prach)

oker

(z gr. ochros - bledý, žltý)

chrómová žlť

(cisárska žlť, hamburská žlť, kolínska žlť, kráľovská žlť, parížska žlť, poštová žlť)

azofarbivo

organická chemická zlúčenina s jednou (monoazopigmenty) alebo viacerými azoskupinami (napr. disazopigmenty). Pripravené na konci 19. storo…