kamenivo

kamenivo

zrnitý materiál prírodného alebo umelého pôvodu, určený pre stavebné účely. Používa sa ako plnivo na výrobu betónu, mált alebo iných stavebných hmôt. V cestnom a železničnom staviteľstve sa kamenivo používa na tvorbu umelo zhutnených vrstiev
Pri výrobe betónu je kamenivo hlavnou zložkou, ktorá má v betónovej zmesi nosnú funkciu. Maximálna veľkosť zŕn v betóne je 125 mm. Požiadavky na kamenivo sú pevnosť, trvanlivosť, nenasiakavosť. Nesmie obsahovať sľudu, íly, síru, hlinité a odplaviteľné častice.
Prírodné kamenivo delíme na:
– ťažené – riečne naplaveniny, ľadovcového pôvodu, vyznačuje sa zaoblenými tvarmi,
– drvené – získava sa drvením veľkých kusov prírodných hornín, vyznačuje sa nepravidelným tvarom.
Umelé kamenivo je stavebný materiál slúžiaci ako náhrada prírodného kameniva. Typickým zástupcom je keramzit.
Umelé kamenivo delíme na:
– priemyselné odpady – škvara, struska, popolček,
– upravované priemyselné odpady – agloporit, strusková pemza,
– vyrábané – keramzit, perlit, experlit, vermikulit, kavitit.

Na trhu je kamenivo dostupné v týchto frakciách:
0-4 – drvený vápenec vhodný na omietky a pod zámkovú dlažbu,
4-8 – pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried miesto štrkopiesku,
8-16 – pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried miesto štrkopiesku (alternatíva),
16-32 – podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch a ciest,
32-63 – podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, cestných komunikácií, zásypov,
300-500 – okrasný kameň veľkých rozmerov vhodný do skaliek ako okrasný doplnok .

Literatúra:
SVOBODA, L. a kol.: Stavební hmoty. Praha, 2013. 950 s. ISBN 978-80-260-4972-2

 

 

 

 

Kategória: Materiály
Tag: kamenivo

.

Vytvorené: 14. februára 2022 20:02

Upravené: 14. februára 2022 20:02

Autor: docent

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede