pH

pH

historické označenie pre vodíkový exponent (lat. pondus hydrogenii alebo potentia hydrogenii), stupnica používaná na určenie kyslosti alebo zásaditosti (alkalickosti) vodného roztoku.
Koncepciu pH prvýkrát predstavil dánsky chemik Søren P. L. Sørensen v roku 1909 a v roku 1924 bola revidovaná na moderné pH, aby vyhovoval definíciám a meraniam z hľadiska elektrochemických článkov.
Ide o logaritmickú stupnicu s bežne používanými hodnotami od 0 do 14, pričom neutrálna voda má pH v štandardných podmienkach rovný 7.
Kyslé roztoky (roztoky s vyššími koncentráciami iónov H+) majú nižšie hodnoty pH ako zásadité roztoky.
Kyslosť môžeme merať pridaním indikátoru (fenolftalein, lakmus, metyloranž) do roztoku a porovnaním výslednej farby s kalibrovanou farebnou škálou. Pre hrubú orientáciu o kyslosti meraného roztoku sa na meranie pH používa lakmusový papierik – pásik papiera napustený lakmusom.

Kategória: Materiály, Základné pojmy
Tag:

.

Vytvorené: 08. júna 2022 08:06

Upravené: 13. júna 2022 11:06

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede