Výskum

súhrn činností smerujúci k hĺbkovému poznaniu stavu stavby, jej okolia, jej vývoja, akútnosti a možnosti renovačného zásahu a podobne. Rozlišujú sa najmä pamiatkové, archívne, či…