Výzkum historických cest

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Univerzita Palackého v Olomouci pořádají odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu která proběhne ve dnech 23. až 25. května 2012 v Moravské Třebové Záštitu nad konferencí přijali rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., hejtman
Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a starosta města
Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák.

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných
metod a přístupů, které poskytuje současná věda. První dva konferenční dny budou věnovány teoretickému
vymezení, metodologickým přístupům a dosavadním výsledkům bádání. Konferenční jednání bude
rozděleno do pěti bloků zaměřených na geografii, geologii, historii, archeologii, terénní výzkum, informační
technologie a aplikované výstupy. Třetí den konference proběhne terénní exkurze. Délka Vašich příspěvků
by neměla přesáhnout 20 minut. Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte do 5. dubna 2012 formulář,
který je dostupný na adrese 

http://historicke-cesty.cz/konference2012

Přihlášku je možné zaslat také poštou nebo elektronicky na kontaktní adresu Jiří Šmeral, katedra historie,
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc. Těšíme se na Vaši účast.
Konference je realizována v rámci projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a
východních Čech“, který je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články