Predstavujeme: Olejomaľba Táborenie husárov z 18. storočia

Titulny obrazok blogu uzivatela: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Olejomaľba Táborenie husárov je súčasťou stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od roku 1979, kedy došlo k poslednej veľkej rekonštrukcii stálej expozície múzea. Žánrová maľba ľudového charakteru, bola donedávna významná najmä z hľadiska dokumentácie židovskej a rómskej kultúry, keďže zachytáva dve skupiny muzikantov – židovských a rómskych, počas bujarej zábavy vojakov v stanovom tábore. Obraz bol dlho nazývaný Verbovačka, avšak na základe neevidovaných dokumentov z archívu múzea vyšla najavo skutočnosť, že sa jedná o Táborenie husárov a navyše jeho význam znásobil aj fakt, že v roku 1900 bol obraz vystavený na Svetovej výstave v Paríži. V súvislosti s touto výstavou boli doteraz v múzeu známe len dva zbierkové predmety- Čestný diplom, udelený múzeu ako vystavovateľovi v sekcii „retrospektíva“ a portrét Olivera Gömöryho od Karola Ferenczyho, ktorého vystavovateľom bol v tom čase ešte jeho vlastník Oliver Gömöry. Celé desaťročia nebolo známe, za ktorý, resp. ktoré konkrétne zbierkové predmety bol múzeu spomínaný diplom udelený. Na základe dokumentu z archívu múzea- potvrdenia zo 4. februára 1900 sa však podarilo zistiť, že na výstavu v Paríži bol odoslaný predmet- olejomaľba s námetom táborenia husárov, z 18. storočia. Jedinou olejomaľbou v zbierkovom fonde múzea s takýmto námetom je figurálna kompozícia, doposiaľ nazývaná Verbovačka. Fakt, že ide o ten istý obraz, ktorý bol vystavený v Paríži, potvrdzuje modrou kriedou napísané číslo 970/II na zadnej strane diela, ktoré sa zhoduje s číslom na vyššie uvedenom dokumente. Toto evidenčné číslo bolo predmetu priradené pravdepodobne v Budapešti, organizačným výborom pre výstavu v Paríži.


Obraz úzkeho obdĺžnikového formátu (71 x 171 cm) v čiernom ráme pochádza od neznámeho autora z 18. storočia. Do zbierok múzea sa dostal darom Sándora Szentmiklóssyho z Uzovskej Panice už v roku 1882, kedy bol tiež súčasťou Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy od ktorej sa datuje vznik múzea. V Sprievodcovi výstavou (Kiállítási Kalauz) je dielo uvedené pod názvom Zabávajúci sa husári („A mulatozó huszárok“). Neskôr, po skončení výstavy sa obraz spolu s ďalšími, viac ako 500 predmetmi, stal základom zbierkového fondu novovzniknutého múzea.


V roku 1900 sa konala v Paríži v poradí 10. svetová výstava, ktorú navštívilo približne 50 miliónov návštevníkov. Uhorsko na nej po prvýkrát figurovalo nezávisle od Rakúska a čo sa týka počtu vystavovateľov bolo treťou najvýznamnejšou krajinou. Samotný uhorský pavilón, umiestnený na brehu Seiny v tzv. Ulici národov, patril medzi najnavštevovanejšie a  za svoje architektonické riešenie a výstavnú koncepciu získal ocenenie „Grand prix“. Celá expozícia sa rozprestierala v štrnástich miestnostiach a mnohé z vystavených predmetov pochádzali z územia dnešného Slovenska.


Najreprezentatívnejšou časťou pavilónu bola tzv. Husárska sála, ktorá mala prezentovať históriu, vznik a vývoj husárstva v Uhorsku, ako aj postupné rozšírenie tohto vojenského stavu po Európe. A práve v tejto miestnosti bol umiestnený zbierkový predmet vtedajšieho Gemerského župného múzea v Rimavskej Sobote, ktoré v tom období nemalo stále výstavné priestory ani vlastnú budovu a so svojím zbierkovým fondom sídlilo v prenajatých miestnostiach župného domu Malohontského dištriktu (dnes Knižnica Mateja Hrebrendu).
Dnes sa olejomaľba nachádza v galerijnej časti stálej expozície Gemersko-malohontského múzea. Na základe archívnych dokumentov obraz získal späť svoj staro-nový názov a v otázke jeho pôvodu bude výskum naďalej pokračovať. Viac o samotnom diele a jeho „parížskom“ kontexte sa záujemcovia môžu dočítať v príspevku Angeliky Kolár a Csilly Korenovej v aktuálnom 11. ročníku Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT, ktorý vyšiel v decembri 2015.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Múzeum školstva a pedagogiky oslavuje 40. výročie založenia

Štyridsiate výročie od svojho založenia si v týchto dňoch pripomína Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. Pri tejto príležitosti predstavilo dve nové publikácie o školských nástenných tabuliach a školských medailách. Pracovníci múzea vo forme katalógu predstavujú časť zbierkového fondu. Eva Zacharová spracovala niekoľko desiatok nástenných tabúľ pre rozličné vyučovacie predmety a Vladimír Michalička sa zameral na medaily stredných a vysokých škôl ako jednu z menej známych oblastí dejín školstva.

Vlastivedné múzeum v Galante oslavuje štyridsiatku

Vlastivedné múzeum v Galante v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho vzniku. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ múzea Jozef Keppert, za celú dobu existencie sa im podarilo zhromaždiť viac ako 20-tisíc zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú históriu a ľudovú kultúru okresu Galanta. Prevažná časť je súčasťou etnologickej zbierky, obsahuje napríklad ľudový odev či náradie, najmä z galantského regiónu. Ďalšie predmety sú zaradené do historickej, umeleckej a archeologickej zbierky. Mnohé zbierkové rarity však ešte len čakajú na reštaurovanie. Súčasťou osláv 40. výročia bude aj výstava, ktorú otvoria 10. novembra. Návštevníkom ponúkne výber toho najlepšieho zo zbierok múzea. “Verejnosť doteraz nemala možnosť vidieť napríklad predmety nájdené pri archeologickom výskume v Gáni,” uviedol Keppert.