Pivnica pod Biskupským palácom v Nitre je najstaršou obytnou stavbou na Slovensku

Obrázok k článku

Pivnica, ktorá sa nachádza pod západným krídlom Biskupského paláca na Nitrianskom hrade, je najstaršou obytnou stavbou na Slovensku. Zistili to archeológovia pri výskume. „Pochádza z 12. storočia a takú zachovalú obytnú stavbu zatiaľ na Slovensku nemáme,“ povedal Peter Bednár z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hradná pivnica slúžila roky ako sklad. Archeológovia tu objavili historické murivá a okná, ktoré sú pozostatkami pôvodného románskeho paláca a tiež nálezy z doby železnej, včasného stredoveku a ľudské kostrové pozostatky. Pivnicu zrekonštruovalo Nitrianske biskupstvo s finančnou podporou Nórskych fondov, vynovené priestory sprístupnilo verejnosti 21. apríla.

 

Priestor pozostáva z dvoch pivníc – z väčšej sa ide hore schodmi do menšej pivničky. V tej sa nachádza okenný otvor a múry, ktoré spoľahlivo pochádzajú až z 12. storočia. „Z Nórskych fondov sme získali príspevok na čistenie stien, zariadenie zabezpečilo biskupstvo z vlastných zdrojov,“ informoval ekonóm Nitrianskeho biskupstva Martin Štofko. Osadili sem panely s informáciami o histórii vinárstva v nitrianskom regióne a budú tu bývať príležitostné degustácie vín.

 

K významným nálezom z posledných archeologických výskumov na hrade patrí aj hradba z prelomu 11. a 12. storočia, ktorá je jednou z najstarších kamenných murovaných hradieb v Uhorsku. Nachádza sa vedľa novootvoreného Castellum Cafe a pre turistov zostane odhalená.

 

Nitriansky hrad je jedným z najstarších nepretržito existujúcich a obývaných hradov na Slovensku. Ako reprezentačné sídlo slúži už od 9. storočia. Zároveň patrí k najrozsiahlejším hradom na území Slovenska. „To, čo dnes vidíme, je výsledkom renesančných a barokových prestavieb, ale v stredoveku sa rozprestieral na celom hradnom kopci a mal rozlohu 8,5 hektára,“ hovorí Bednár. Najstaršou stavbou na Nitrianskom hrade je predrománsky kostol. „Je pomerne zle viditeľný, jeho južná stena tvorí južnú stenu dnešného sakrálneho komplexu,“ priblížil Bednár.

 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články