Mesto Poprad získalo grant na výskum lokality Zámčisko

Obrázok k článku

Mesto Poprad získalo grant na Projekt výskumu a prezentácie archeologickej lokality Zámčisko, takzvaného Popradského hradu v mestskej časti Kvetnica, a to vo výške tritisíc eur. „Zo získaných prostriedkov bude časť určená na odkrytie archeologických nálezov, ich konzerváciu a analýzu a ďalšia časť na výskum v mieste vyhliadkovej veže, teda sondy ručne vyhĺbenej s rozmermi desať krát desať metrov. Práce sa začnú realizovať približne v polovici júla a predpokladaná dĺžka prieskumu bude jeden mesiac,“ informovala dnes Marta Kurpášová z oddelenia strategického rozvojového manažmentu na mestskom úrade v Poprade. Celkovo si projekt vyžiada takmer šesťtisíc eur.

 

Mesto uspelo v súťaži o poskytnutie grantu v rámci výzvy Obce bližšie k Vám 2016, ktorú v tomto roku vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Do výzvy v kategórii Pamiatky sa zapojilo v spolupráci s Mestskými lesmi s. r. o. „Veríme, že aj týmto archeologickým prieskumom oživíme záujem o objavovanie a zveľaďovanie pamiatkových území v našom meste. Chceme to maximálne využiť na to, aby sme mestskú časť Kvetnica čo najviac zatraktívnili. Vnímame to ako jednu z foriem podpory rozvoja cestovného ruchu v Poprade,“ uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články