Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury + témy

Obrázok k článku

Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk konferenci na téma Vyhlídky na věčnost
výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury.

Zlič u České Skalice, Hotel Holzbecher & Penzion Barunka, 9.−11.5. 2012

Přispějte se svým referátem a vystupte na konferenci o torzální architektuře! Uvítáme mezioborový pohled na problematiku torzální architektury, jejího výzkumu, ochrany a prezentace. Příspěvky, které na konferenci zazní budou publikovány v recenzovaném sborníku. Přihlásit se na konferenci ať s příspěvkem, posterem nebo bez, můžete do 31.3. 2012. Anotaci příspěvku, maximálně půl normostrany, posléze očekáváme do 30.4.2012.

Tematické okruhy konference:
1) Výzkumy na revitalizovaných památkových objektech a územích
V posledních letech probíhají rozsáhlé revitalizace historických objektů a území. Díky nim na těchto lokalitách probíhají rozsáhlé archeologické výzkumy, při nichž dochází k četným nálezům torzální architektury, která zvyšuje historickou autenticitu a památkovou hodnotu těchto území.
Jaké jsou osudy těchto nálezů? A jak tyto nálezy mohou ovlivnit podobu revitalizace samotné?
2) Interdisciplinární přístup při výzkumu a památkové obnově objektů
Památková obnova historických objektů vyžaduje komplexní přístup mnoha vědních oborů pro získání maxima poznatků o vývoji a užívání objektu, neboť v rámci památkové obnovy je jejich výpovědní hodnota zničena. U památek torzální architektury je tento „holistický“ přístup ještě významnější vzhledem k jejich věky degradované vypovídací hodnotě.
Dovedeme spolupracovat a syntetizovat výsledky naší práce?
3) Občanský sektor při záchraně nemovitých kulturních památek
Téměř každá hradní zřícenina má své občanské sdružení, která usiluje o záchranu této památky. Občanský sektor má v současné době mnohdy příznivější podmínky pro získání dotací na opravy památek než státní instituce. V dobré víře tak paradoxně může dojít k nenapravitelným škodám. Proto ne vždy je takové úsilí z řad institucí památkové péče a odborné veřejnosti vnímáno pozitivně.
Jak vést dialog a spolupracovat na záchraně památek?
4) Genius loci a jeho vnímání (architektonické pojetí obnovy)
Architektonický projekt rekonstrukce torzální architektury nemusí být netvůrčí mechanickou operací, která je předurčena úředními pokyny a metodikou. Naopak obnova památky na architektovi vyžaduje kreativitu, výtvarný talent a vysoké nasazení a zaujetí při práci s památkami, neboť jeho prostor je vymezen určitými pravidly. Každý architekt je však tvůrčí osobností s osobitým stylem, která v rekonstruované památce zanechává svůj otisk.
Jak zvolit správnou cestu při rekonstrukci torzální architektury? Přiznat či nepřiznat nové prvky a materiály?
5) Zapomenuté zdi
Českou krajinu (venkovskou i městskou) spoluvytváří řada torzálních památek různého stupně významu a různého charakteru. Některé byly odhaleny díky archeologickým výzkumům a za jejich existencí (i současným chátráním) stál bohulibý záměr objevitele je prezentovat veřejnosti. Po letech se ukazuje, že stav a hlavně dlouhodobá údržba takových památek torzální architektury je obtížná, nákladná a málo kdo se k ní hlásí. A stejně tak dochází k degradaci hodnoty památky samotné.
Jaké jsou současné trendy a možnosti při prezentaci památky in situ?
6) Čtyřicet let od zahájení výzkumu hradu Vízmburk
V roce 1972 byl zahájen jeden z největších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla v tehdejším Československu. V roce 1984 byl výzkum ukončen a zůstalo velké množství nezpracovaných archeologických nálezů, i na tehdejší dobu poměrně nekvalitní dokumentace a samotné torzo hradu, jehož záchrana je i dnes po technické stránce velice problematická.
Jaké jsou současné výsledky výzkumu hradu Vízmburku? A jeho budoucnost?

Předběžný program konference:
Středa 9. května 2012: Zahájení konference ve 13 hodin, odpolední a podvečerní blok příspěvků, posterová sekce.

Čtvrtek 10. května 2012: Exkurze. Pěší výlet přes zámek Ratibořice, zříceniny Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk do Červeného Kostelce. V místním muzeu bude otevřena výstava o hradu Vízmburk, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk, o.s. Raut, posezení, překvapení.

Pátek 11. května 2012: Ranní a dopolední blok příspěvků, posterová sekce.

Organizační informace:

Konference bude probíhat v Penzionu Barunka ve Zliči. Ubytování je zajištěno v Hotelu Holzbecher, který se nachází cca 100 m od Penzionu Barunka. Závaznou přihlášku s k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování naleznete na www.labrys.cz.

Přihlášky na konferenci a info:
Mgr. Tereza Blažková, Labrys, o.p.s., Nad Višňovkou 33, Praha 6 – Ruzyně, 161 00
Email: blazkova@labrys.cz, 774 701 842
 

Mediální partneři konference:
Propamátky.cz, Obnova.sk

Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Přednosti a rizika pomoci zájmových sdružení při ochraně hradních zřícenin

Torzální architektura – zříceniny hradů, zámků, tvrzí, klášterů, kostelů, stejně tak torzální architektura odkrytá v průběhu záchranných archeologických výzkumů, představují významnou součást národního kulturního dědictví. K nim se hlásí občanské sdružení a nadace, kladoucí si za cíl péči o konkrétní lokality, především zříceniny hradů.[1]

Dobrovolníci ze čtyř zemí poznávali sicilské hrady

V sicilské Katánii se v termínu 25.–29. října konala tvůrčí dílna věnovaná problematice poznávání a záchrany evropských hradů. Kromě odborníků a mladých nadšenců ze Sicílie se zúčastnili také členové neziskových organizací, spravujících hrady v Česku, na Slovensku a v Polsku. Problematice záchrany hradů a hradních zřícenin byla věnována i výstava, přístupná v prostorách hradu Castello Ursino.

Odpovede

  1. Ano je aj v suvisiacich

   Ano je aj v suvisiacich clankoch. Pridal som vsak aj tematicke okruhy. Preto ciastocna duplicita. Ale nakolko je Obnova.sk medialnym partnerom tejto akcie. Preco nie aj 2x.

    

   Inak od nas z BS, sa tam chystame zatial styria. Tusim ze minimalne jeden clovek ide z KPU TT.

Comments are closed.