Genealógia a regionálna história: Tradičné a netradičné pramene a metódy výskumu

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Slovenská národná knižnica Národný biografický ústav a Slovenský národný archív Vás srdečne pozývajú na konferenciu TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ PRAMENE A METÓDY GENEALOGICKÉHO BIOGRAFICKÉHO  A REGIONÁLNO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU NA

SLOVENSKU v dňoch 22. – 23. októbra 2012 (utorok – streda) v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice Nám. J. C. Hronského 1

 

UTOROK 22.10.

9.00 – 9.15  OTVORENIE

9.15 – 10.30  PREDNÁŠKY
Monika Péková – Norbert Praženka, Bratislava
Dlhá cesta slovenských matrík na internet
Eva Vrabcová, Bratislava
O sčítaní ľudu z roku 1930
Marek Rímsky, Martin
Pramene genealogickej povahy
vo fondoch ľudových škôl (štátnych archívov)
Šarlota Drahošová, Nitra
Súpis škôl v Nitrianskej župe
po vydaní školského zákona z roku 1868

10.30 – 11.15  PRESTÁVKA

11.15 – 12.30  PREDNÁŠKY

Vladimír Rábik, Trnava
Vatikánsky tajný archív a možnosti jeho využitia
pre výskum genealógií, sociálnych, kultúrnych
a cirkevných dejín v stredoveku
Radoslav Ragač, Bratislava
Matriky novoprijatých členov
mariánskej provincie františkánov
ako neznámy genealogický prameň
Miroslav Lacko, Bratislava
Archontológia ranonovekej banskej správy
v habsburskej monarchii – pramenná základňa,
stav a perspektívy bádania
Frederik Federmayer, Bratislava
Zbierka erbových pečatí
(sfragistické pramene genealogického výskumu)
Attila Pandula, Budapešť, HU
Heraldika na vojenských tanistrách

12.30 – 14.00  PRESTÁVKA

14.00 – 15.30  VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Najlepšie genealogické práce

15.30 – 16.30  UVEDENIE NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ
Uvedenie nových publikácií
z oblasti genealógie a heraldiky

16.30 – 22.00 SPOLOČENSKÉSTRETNUTIE účastníkov podujatia
v kaviarni Tiráž v priestoroch SNK
(vložné: 5 €)

 

STREDA 23.10.

9.00 – 10.15  PREDNÁŠKY
Štefan Pružinský, Prešov
Charakteristické znaky svätosti
v pravoslávnej agiografickej literatúre
Mgr. jerej Peter Savčak
Svedectvá o živote pravoslávneho mnícha archimandritu Sávu Struve medzi rusínskym obyvateľstvom severovýchodného Slovenska
Ivan Moďoroši, Ružomberok
Biografie katolíckych svätcov
Ľubica Moncmannová, Martin
Dotazníky v biografickom výskume – zaujímavý prípad ich využitia pri výskume biografie Pavla Blahu

10.15 – 10.45  PRESTÁVKA

10.45 – 11.45  PREDNÁŠKY
Jozef Novák, Bratislava
Ako by som písal biografiu svojej manželky
Milan Šišmiš, Martin
Životospráva a tvorba (biografických a ďalších prác)
Jozef Matej, Žilina
Čo prezrádza rukopis – možnosti grafologických analýz historických i súčasných textov)

11.45 – 12.00 ZÁVER

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články