Pamiatkový úrad si pripomína 60 rokov existencie

Ilustračné foto (momentos360.com)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si pripomína 60 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa odborníci na ochranu kultúrneho dedičstva z krajín Visegrádskej štvorky a z Rakúska stretli 1. decembra 2011 na konferencii. Konferencia sa konala v kultúrnej pamiatke v kaštieli v Tomášove (okres Senec) a zúčastnili sa na nej i minister kultúry SR Daniel Krajcer. Agentúru SITA o tom informoval sekretariát generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR Kataríny Kosovej.

Hosťami odborného podujatia boli zástupcovia pamiatkových organizácií z Rakúskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republiky. O ochrane pamiatok a práci Pamiatkového úradu SR diskutovali aj predstavitelia kultúrnych, vedeckých a odborných inštitúcií z celého Slovenska, s ktorými Pamiatkový úrad SR vo svojej činnosti spolupracuje.

Pamiatkový ústav bol založený k 1. januáru 1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku, od roku 2002 Pamiatkový úrad SR. Zriaďovateľom ústavu je ministerstvo kultúry. Riadi a kontroluje úlohy krajských pamiatkových úradov pri ochrane pamiatkového fondu. Úrad podľa zákona medzi iným vedie archív v oblasti ochrany pamiatok, vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu, zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce na ohrozených kultúrnych pamiatkach, či spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu pamiatok. Pamiatkový úrad rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov. Viac o jeho práci aj o národných kultúrnych pamiatkach možno nájsť na webstránke – http://www.pamiatky.sk.  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.