Dechtice kostol Všetkých svätých

Pôvodne románska rotunda postavená na svahu nad obcou. Datovaná je rokom 1172. Loď je navonok obdĺžnikového, vovnútri nepravidelného kruh…

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Sieň kapitulná

druh siene, súčasť konventu, zhromažďovacia sieň rehoľných členov konventu, zvyč. vo východnom krídle (ak je kláštorný kostol orientova…

Kostol

druh sakrálnej stavby, slúžiacej na výkon pravidelných verejných bohoslužieb, príp. iných cirkevných úkonov. V prípade, že nie je možné…

Kostol kláštorný

súčasť kláštora, kostol využívaný rehoľníkmi. Sakristia kláštorného kostola býva stavebne začlenená do konventu. Kostol niekedy nemá …

Krypta

druh hrobky, súčasť kostola, kapitulnej siene, ambitu, určený na pochovávanie významných duchovných a svetských osôb. V kostoloch sa nachá…

Hrobka

súčasť sepulkrálnych stavieb, môže byť súčasťou pohrebnej kaplnky, podzemný, stavebne upravený komunikačný a manipulačný priestor, sl…

Ambit

súčasť kvadratúry konventu, sprav. zaklenutá arkádová chodba, obiehajúca z troch al. štyroch strán rajský dvor a otvorená doňho arkádami…