Krypta

druh hrobky, súčasť kostola, kapitulnej siene, ambitu, určený na pochovávanie významných duchovných a svetských osôb. V kostoloch sa nachádza väčš. pod svätyňou ako polozapustený priestor, jej strop niekedy vytvára zvýšenú dlážku svätyne. Krypta býva zaklenutá, vstup zakrýva vodorovná kamenná doska, môže byť prístupná aj schodiskom s dverami. Často ako rozsiahly priestor so strednou komunikáciou, niekedy riešený ako kolumbárium, niekedy s oltárom v závere.

Kategória: Architektúra
Tag: krypta

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede