Dobrovolníci skrášlili okolie hrobky Vladárovcov

Obrázok k článku

Dobrovoľníci z obce Klazany v okrese Vranov nad Topľou odpracovali vyše 600 brigádnických hodín pri úprave okolia krypty miestneho panovníckeho rodu Vladárovcov, ktorá je pamätihodnosťou obce. Je to vklad obce v rámci projektu, ktorého celkový rozpočet predstavoval sumu 8 900 eur. Samospráva na jeho realizáciou získala 3 400 eur z nadácie Ekopolis z grantového programu Zelené oázy 2010 a sumou 2 000 eur prispela Nadácia Orange v rámci grantového programu Šanca pre Váš región 2010.

Práce sa začali v máji, koordinoval ich päťčlenný tím ľudí zložený zo zástupcov samosprávy, základnej školy, Klubu slovenských turistov Sosna a významný podiel na výsledku mala aj účasť záhradnej architektky. Do prác sa zapojilo asi 50 dobrovoľníkov. V rámci projektu sa obnovila fasáda krypty, zlepšila sa dostupnosť pamiatky, ktorá sa nachádza na kopčeku pri obci. Starú zeleň nahradili nové okrasné rastliny, pribudli lavičky, krytý altánok a informačná tabuľa.

Ako uviedol pre agentúru SITA starosta obce Daniel Lorinc, projekt nazvaný Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej bude plniť aj zámer zlepšiť informovanosť verejnosti o tejto pamiatke a vytvorí aj ďalší informačno – oddychový bod na turistickej trase Historicko – poznávacieho okruhu pod hradom Čičva. V krypte boli pochovaní Emil Vladár s manželkou. Panovník sa zapísal do povedomia verejnosti svojou divokou jazdou na koni, kedy chcel poraziť v rýchlosti vlak zo Strážskeho do Michaloviec. Preteky s vlakom vyhral, ale kôň v cieli zahynul. Jeho kopyto zdobilo obývačku kaštieľa.
Potomkovia Vladárovcov naposledy navštívili Kladzany v roku 1976 a vtedy nechali vchod do hrobky zamurovať. Krypta však patrí k vzácnym pamätihodnostiam obce.

Rod Vladárovcov sa s obcou Kladzany spája približne od roku 1 753, kedy tu prišli jej prví členovia z Turca. V tunajšom evanjelickom cirkevnom zbore zastávali vyše 150 rokov čestnú hodnosť cirkevného dozorcu a patróna (1 753 – 1910). Kaštieľ v Kladaznoch postavil Krištof Vladár v roku 1840. Ten počas II. svetovej vojny zhorel. Na jeho mieste dnes stojí základná škola. Na pozemku pred školou v tomto roku obec realizovala aj projekt Magické ihrisko pre mladých aj skôr narodených, kde na ploche 40 x 15 metrov vzniklo moderné ihrisko s preliezačkami a zóny oddychu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…