Kostol

Kostol

druh sakrálnej stavby, slúžiacej na výkon pravidelných verejných bohoslužieb, príp. iných cirkevných úkonov. V prípade, že nie je možné jednoznačne určiť, či sa jedná o kostol al. kaplnku, vychádzame z archívnych prameňov o vysvätení, resp. z označenia, pod akým stavbu vedie príslušná cirkev. Kostol má vyhranené typy dispozície. Vo vnútornom členení dispozície sú hlavnými dvoma priestormi sprav. svätyňa, resp. oltárne miesto s uschovanou oltárnou sviatosťou (porovnaj kaplnka) a priestor pre veriacich, oddelené od seba najč. víťazným oblúkom. Ďalšími časťami kostola býva sakristia, depozitórium, kostolné kaplnky, predsieň, empora, oratórium, krypta, veža, oporný systém, sanktusník. Z kostola môžu vychádzať katakomby. Kostol môže byť obklopený areálom. Ak je svätyňa orientovaná smerom na východ, hovoríme o orientovanom kostole. Pozn.: Pri popise situovania jednotlivých priestorov a iných stavebných súčastí kostola je potrebné vychádzať z reálnej orientácie na jednotlivé svetové strany. To znamená, že aj pri neorientovanom kostole (t. j. svätyňa nesmeruje na východ) sa pri popise bude uvádzať faktická orientácia súčastí stavby, napr. juhozápadná predsieň, severovýchodný portál a pod. Kostol môže byť jadrom areálu. Pozn.: Ako unifikovaný názov používame označenie príslušnej cirkvi ( rímskokatolícky, evanjelický a. v. artikulárny a pod.), ďalej bližšiu príslušnosť k určitému celku, t. j. cintorínsky, hradný, kláštorný, (príp. gymnaziálny, univerzitný,), kalvárijský, panský, pútnický, špitálsky, filiálny, farský, prepoštský, biskupský, arcibiskupský, a prípadné patrocínium, napr. „Kostol rímskokatolícky farský sv. Trojice.“.

Kategória: Architektúra
Tag: krypta

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede