Hrobka

Hrobka

súčasť sepulkrálnych stavieb, môže byť súčasťou pohrebnej kaplnky, podzemný, stavebne upravený komunikačný a manipulačný priestor, slúžiaci na uloženie pozostatkov väčš. viacerých zomrelých vo voľne postavených rakvách, sarkofágoch, príp. je riešený ako kolumbárium.. Vstup býva zakrytý vodorovnou kamennou doskou. Druhom hrobky je krypta

Kategória: Architektúra
Tag: krypta

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede