Worskshop – Konzervácia historických omietok

Obnova.sk Fotografia

Worskshop – Konzervácia historických omietok Banská Štiavnica 7.10 – 11.10.2003
Workshop bol prvým z pripravovanej série odborných podujatí organizovaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracoviskom Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91, zameraných na zvyšovanie odbornosti konzervátorov, remeselníkov, projektantov a dodávateľov stavebných obnov architektonických pamiatok, pri použití tradičných materiálov a technológií.
Workshop svojim obsahom naväzuje na závery semináru „Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok“, ktorý sa uskutočnil v koncom mája 2002 v Banskej Štiavnici pod záštitou UNESCO za účasti renomovaných odborníkov v oblasti ochrany pamiatok z Európy a zámoria. Závery semináru boli sformulované do dokumentu „Banskoštiavnická výzva“, ktorého ťažiskom bol apel na nevyhnutnosť vzdelávania všetkých účastníkov procesu obnovy historických objektov v oblasti uplatnenia tradičných historických materiálova technológií.

Obnova.sk Fotografia

Cieľom workshopu je praktický tréning konzervovania historických omietkových a náterových vrstiev, s použitím jednoduchých technológii a reverzibilných prírodných materiálov. Praktické ukážky konzervovania omietok budú doplnené odbornými prednáškami skúseného rakúskeho reštaurátora Hannesa Weissenbacha z Rakúskeho pamiatkového úradu, ktorý bude zároveń viesť aj konzervovanie omietok na objekte v Banskej Štiavnici, Remeselnícka 5.

Obnova.sk Fotografia

Fotoalbum na Obnova.sk | Informácie o pamiatke

Obnova.sk Fotografia
– archívna fotografia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok

POZVÁNKA na praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91 – občianskym združením pre záchranu kultúrneho dedičstva pripravili na 7.-11. 10. 2003 odborné podujatie, zamerané na konzerváciu historických omietok.

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010

Porozumieť reči starých okien a dverí

Spolok Banskej Štiavnice´91, spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podujatie – tréningový kurz a seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, ktorý sa bude konať od soboty 16. do soboty 23. septembra na vybraných miestach v Banskej Štiavnici.