Praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok

POZVÁNKA na praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91 – občianskym združením pre záchranu kultúrneho dedičstva pripravili na 7.-11. 10. 2003 odborné podujatie, zamerané na konzerváciu historických omietok.Praktická časť podujatia, ktorú podporil štátny fond kultúry Pro Slovakia, sa bude konať na objekte národnej kultúrnej pamiatky Remeselnícka 5 v Banskej Štiavnici. Práce bude viesť skúsený reštaurátor z Rakúska, ktorý je školiteľom špecializačných kurzov Spolkového pamiatkového úradu.

PROGRAM:

7.10. (utorok), Remeselnícka 5
10:00 – 12:00 – predstavenie projektu a postupu prác na konzervácii
historických omietkových vrstiev na fasáde

7.10. – 10.10.- Remeselnícka 5
9:00-12:00 a 13:00-17:00 – praktické práce na konzervácii omietok pod vedením rakúskeho reštaurátora Hannesa Weissenbacha

8.10. o 19:00, dom Fakulty architektúry na Radnič nom nám.
– prednáška „Konzervácia fasádnych omietok“ – skúsenosti reštaurátora Hannesa Weissenbacha

9.10. o 19:00, dom Fakulty architektúry na Radničnom nám.
– prednáška „Tréningové centrum pre konzervovanie pamiatkových budov v Rakúsku“, Hannes Weissenbach

10.10. o 12:00 – zhodnotenie vykonaných prác

Dovoľujeme si Vás pozvať na ktorúkoľvek časť a deň nášho programu – praktických prác na konzervovaní omietok tradičnou technológiou, s možnosťou vašej priamej účasti na prácach.
Zároveň Vás pozývame na večerné prednášky – prípadové štúdie zo skúseností konzervovania omietok v Rakúsku.
S pozdravom

zdroj: Pamiatkovy urad: Banska Štiavnica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Worskshop – Konzervácia historických omietok

Worskshop – Konzervácia historických omietok Banská Štiavnica 7.10 – 11.10.2003
Workshop bol prvým z pripravovanej série odborných podujatí organizovaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracoviskom Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91, zameraných na zvyšovanie odbornosti konzervátorov, remeselníkov, projektantov a dodávateľov stavebných obnov architektonických pamiatok, pri použití tradičných materiálov a technológií.

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010

Porozumieť reči starých okien a dverí

Spolok Banskej Štiavnice´91, spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podujatie – tréningový kurz a seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, ktorý sa bude konať od soboty 16. do soboty 23. septembra na vybraných miestach v Banskej Štiavnici.