Dotácie OSSD 2023 – okres Banská Štiavnica

Obrázok k článku od zora.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica oznamuje, že v v roku 2023 boli na obnovu národných kultúrnych pamiatok pre okres  Banská Štiavnica poskytnuté prostredníctvom Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom finančné prostriedky formou dotácie v podprogramoch 1.2. a 1.5, v celkovej sume 6,010.290,- €, takto:

 

Podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

 kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 

 1. Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica, Akademická 13 – bývalá akadémia – obnova fasád a okien 1. etapa“; 4.500,- €

 

2.Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton „Svätý Anton – socha svätého Vendelína (ÚZPF 2241/1) – realizácia obnovy pamiatky“; 14.000,- €

 

 1. Slavomíra Kašiarová – „Štiavnické Bane č. 463 – dom banícky, pokračovanie obnovy“; 12.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica, J. Palárika 7, 96901 Banská Štiavnica, okres: Banská Štiavnica – „Postupná obnova objektu Radničné námestie č. 14, Banská Štiavnica – reštaurátorský výskum“; 15.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Belá č. 293, 96615 Banská Belá – „Obnova strechy kostola sv. Jána Evanjelistu, Banská Belá, 3. etapa“; 40.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica, J. Palárika 7, 96901 Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica, Radničné nám. 17, Kostol sv. Kataríny — reštaurovanie fasády, 1. etapa“; 12.000,- €

 

 1. Peter Baran „Vypracovanie reštaurátorských výskumov a prípravných dokumentácií pre obnovu objektu meštianskeho domu, Kammerhofská 8, Banská Štiavnica, ÚZPF č. 2546/1“; 9.000,-€

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Belá, č. 293, 96615 Banská Belá – „Kaplnka sv. Jána Nepomuckého – Banská Belá ÚZPF 1213/1 Komplexná obnova kaplnky V. etapa – reštaurovanie kamenných článkov a reštaurovanie exteriéru“; 15.000,- €

 

 1. Martin Lovas„ÚZPF 3370/1 – MEŠTIANSKY DOM – radový, Banská Štiavnica, Strieborná 2, súp. č. 1825 – oprava drevenej verandy – 2. etapa“; 15.000,- € 

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štiavnické Bane, Štiavnické Bane č. 898, 969 81 Štiavnické Bane – „Riešenie havarijného stavu nosnej konštrukcie barokovej empory v R. K. kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach, ÚZPF Č. 1267/2“; 15.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štiavnické Bane, Štiavnické Bane č. 898, 969 81 Štiavnické Bane – „Záchrana havarijného stavu organa Martina Podkonického a reštaurátorská obnova vážne narušených sôch Dionýza Stanettiho v R. K. kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach, ÚZPF Č. 4086/1-27“; 16.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica, J. Palárika 7, 96901 Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica, Pod Kalváriou 9, Kalvária – Sväté schody, reštaurovanie freskovej výzdoby – záverečná etapa“; 10.000,- €

 

 1. Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica, Akademická 13, 96915 Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica, Akademická 12 – chemické laboratóriá bývalej akadémie – obnova atiky; 15.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica, J. Palárika 7, 96901 Banská Štiavnica – „Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Akademická 3, Banská Štiavnica – oprava empory a organu“; 4.000,- €

 

 1. 15. Michal Hrčka – „Mikovíniho dom v B. Štiavnici – sanácia havarijného stavu murív, stropov a strechy“; 40.000,- €

 

 1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Štiavnica, Dolná Ružová 10, 96901 Banská Štiavnica,  – „Evanjelický a.v. kostol v Banskej Štiavnici – reštaurátorský výskum fasád“; 10.600,- €

 

 1. Martin Maštalír„Meštiansky dom, Kammerhofská 21, Banská Štiavnica – postupná obnova – II. Etapa – projektová dokumentácia“; 12.000,- € 

 

 1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Štiavnica, Dolná Ružová 10, 96901 Banská Štiavnica – „Zochov internát (Centrálka) Sanácia havaríjneho stavu komínov s umelecko-remeselným doplnením komínových hlavíc a oprava oplechovania, zvodov a žlabov – II. etapa“; 14.000,- €

 

 1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Štiavnica, Dolná Ružová 10, 96901 Banská Štiavnica – „Pokračovanie komplexnej obnovy Lumnitzerov dom, Banská Štiavnica, 2.etapa: sanácia havarijného stavu komínov“; 10.000,- €

 

 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätý Anton, Svätý Anton 457, 96972 Svätý Anton – „Svätý Anton, Súsošie sv. Trojice (ÚZPF 2242/1)- reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova ohrady a oplotenia – 4. – záverečná etapa obnovy“; 10.000,- €

 

 1. Berg Schola n. o. Štiavnické Bane 84, 96981 Štiavnické Bane – „Štiavnické Bane – NKP ÚZPF 1268/2 – Opevnenie Windšachty – hradbový múr – odvrátenie havarijného stavu – 2. etapa“; 20.000,- €

 

 1. Miroslav Országh – „Banská Štiavnica, Starozámocká 37/7, súp. č. 37, ÚZPF 10979/1 – DOM MEŠTIANSKY – Zipserov dom – obnova strechy – nákup a montáž strešných klampiarskych konštrukcií, čistenie a náter strešnej krytiny“; 9.000,- € 

 

 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Andreja Kmeťa 128, Andreja Kmeťa 128/16, 96901 Banská Štiavnica – „Reštaurovanie fasády meštianskeho domu na ulici Andreja Kmeťa 128/16, Banská Štiavnica, ÚZPF 3343/1“; 30.000,- €

 

 1. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – „Kalvária na Hornej Rovni, č. UPZF 12309/1-13, projektová dokumentácia s reštaurátorským prieskumom a návrhom na reštaurovanie“; 5.000,- €

 

 1. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – „Socha – Panna Mária Immaculata – reštaurátorský výskum, č. UPZF 2491/1“; 3.200,- €

 

 1. Ida Uhlárová„Reštaurovanie omietok a hrebienkovej výzdoby miestností č. 16 a 17 na 2. NP Baumgartnerovho domu na Trojičnom námestí č. 23 v Banskej Štiavnici“; 40.000,- €

 

 1. Rastislav Mišík„ÚZPF 11493/1 – BANSKÝ ÚRAD – Révayov dom, Štiavnické Bane č. 87 – obnova okien“; 6.000,- €

 

 1. BETA – CAR s.r.o., Drevárska 23/1649, 90201 Pezinok – „Výmena poškodenej strešnej krytiny, lokálna obnova historického krovu a reštaurátorský výskum fasády meštianskeho domu, Banská Štiavnica, Andreja Kmeťa 18 (ÚZPF Č. 2518/1)“; 50.000,- €

 

 1. Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane – „VI. etapa – Kláštor Hieronymitánov Štiavnické Bane – vypracovanie doplnkového pamiatkového výskumu a priebežného archeologického výskumu, ÚZPF Č. 1267/1“; 10.000,- € 

 

 1. Silvia Krátka – „II. etapa – Umelecko-remeselná obnova fasád nárožného meštianskeho domu, Dolná 6, Banská Štiavnica, ÚZPF 2514/1“; 10.000,- €

 

 1. Boris Celder„Vypracovanie výskumných, prípravných a projektových dokumentácii nevyhnutných pre obnovu objektu meštianskeho domu, Dolná 15, Banská Štiavnica, ÚZPF č. 10785/1“; 15.000,- €

 

 1. Ján Krátky„III. ETAPA – Obnova historickej fasády a okien čenej fasády meštianskeho domu, Akademická 5, Banská Štiavnica, ÚZPF 2501/1“; 14.000,- € 

 

 1. Bartlomiej Lojko -“NKP ÚZPF 1209: „Kaštieľ s areálom“, index PO: 6: „Stavba hospodárska I.“, Svätý Anton súp. č. 293 – obnova omietok v interiéri tradičnými stavebnými technológiami, oprava drevených podláh“; 7.000,- €

 

 1. Marián Kováčik„Banícky dom (č.ÚZPF 11958/1) Horná ružová 13, Banská Štiavnica – Obnova omietok a náteru fasády“; 5.000,- €

 

 1. Marián Kováčik – „Banícky dom (č.ÚZPF 11957/1) Horná ružová 12, Banská Štiavnica – Obnova omietok a náteru fasády“; 6.000,- €

 

 1. Akademik, Akademická 10, 969 01 Banská Štiavnica„II. etapa – Reštaurátorská obnova fasád meštianskeho domu, Banská Štiavnica, Akademická 10 (ÚZPF č. 2497/1)“; 14.000,- € 

 

SPOLU: 507.300,- €

 

Podprogram 1.2.:  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva INESCO (po ničivom požiari dňa 18.3.2023)

 

 1. Adriana Páleníková – ÚZPF 2550/1 – „Dom meštiansky – Námestie svätej Trojice 6/2, Banská Štiavnica – Obnova objektu po požiari“; 489.390,- €

 

 1. Boris Kekeši Ing. – „Meštiansky dom Dolná Ružová č.1, Banská Štiavnica – komplexná obnova po požiari“; 452.000,- €

 

 1. 3. Marína a Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 96901 Banská Štiavnica – „DOM MARÍNY – Komplexná obnova budovy – odstraňovanie následkov ničivého požiaru“; 3,061.600,- €

 

SPOLU: 4,002.990,- €

 
Podprogram 1.5.:  Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

 

 1. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica„Komplexná obnova budovy historickej radnice“; 800.000,- €

 

 1. Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane – „Komplexná obnova a reštaurovanie barokového kláštora Hieronymitánov v Štiavnických Baniach, ÚZPF č. 1267/1“; 700.000,- €

 

SPOLU: 1,500.000,- €

 

Mgr. Viera Göndöčová, KPÚ Banská Bystrica – vedúca pracoviska Banská Štiavnica

 

Zdroj informácií: 

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacny-system-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky-na-rok-2023/

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Banská Štiavnica – Pamiatky: Nový zámok

(2/3) V rámci opevňovania mesta proti Turkom postavili v rokoch 1564 – 1571 na vrchole kopca v blízkosti cesty na Vindšachtu mohutnú hranolovitú stavbu. Pevnosť bola neskôr prestavovaná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným vpádom Turkov od Levíc a Pukanca.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica patrí nepochybne k najkrajším a historicky najcennejším mestám Slovenska. Vďaka tomu je od roku 1993 zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V historickom jadre mesta je 360 objektov umelecko-historických pamiatok a ak chcete vidieť aspoň časť z nich, určite sa sem vyberte na viac dní.

SBM – My sa nevieme sťažovať nahlas

(od 8.4. do 15.5.)
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica pripravili pre návštevníkov V. ročník výstavného podujatia My sa nevieme sťažovať nahlas.

Odpovede