Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica

SBM, Starý zámok, Banská Štiavnica, (27.4. 2005 – 31.12. 2005)
Marína Pischlová bola múzou Anreja Sládkoviča. Bez nej by nikdy nevznikla jedna z najkrajších slovenských ľúbostných básní. Výstava v Starom zámku prezentuje mnohé zaujímavosti z Maríninho života. Vystavené sú jej fotografie, osobná korešpondencia, Encyklopédia a výkresy, svadobné rúcho, či korešpondencia Andreja Sládkoviča zo zbierok ALU SNK v Martine. Nechýbajú ani predmety viažúce sa k obchodníckej a remeselníckej produkcii manžela Maríny – Juraja Gerzsoa. Výstavu by si nemali nechať ujsť žiadni návštevníci mesta, ktorým je blízka téma slovenskej literatúry a radi by sa dozvedeli zaujímavosti, ktoré ovplyvnili vznik básne Marína.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Marína šťastne vydatá

BANSKÁ ŠTIAVNICA (RM) – Občianske združenie Paradajz a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici si dovoľujú touto cestou oznámiť ctenej verejnosti, že slečna Mária PISCHLOVÁ, teda MARÍNA Andreja Sládkoviča, bude v piatok 17. decembra roku pána 2004, vo svojom rodnom dome v Banskej Štiavnici od 16-tej hodiny konečne šťastne vydatá.

Zlatá priadka v zlatom meste

BANSKÁ ŠTIAVNICA (SV) – pri príležitosti 120. výročia úmrtia významného slovenského pedagóga, spisovateľa, publicistu, zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok, národovca PAVLA DOBŠINSKÉHO (16.3. 1828 – 22.10. 1885)…

SBM – Vianočná výstava

(25.11. 2004 – 30.1. 2005)
Starý zámok,
otvorené pondelok – piatok 8.00 – 16.00
Vianočná výstava je tradičným podujatím, ktoré pripravuje Slovenské banské múzeum v priestoroch Starého zámku vždy z príležitosti blížiacich sa Vianoc.

Banská Štiavnica – Pamiatky: Nový zámok

(2/3) V rámci opevňovania mesta proti Turkom postavili v rokoch 1564 – 1571 na vrchole kopca v blízkosti cesty na Vindšachtu mohutnú hranolovitú stavbu. Pevnosť bola neskôr prestavovaná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným vpádom Turkov od Levíc a Pukanca.