Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku

Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku k 1. 1. 2005n. / Vyhlásené / mesto


1. 1950 Banská Štiavnica
2. 1950 Bardejov
3. 1950 Kežmarok
4. 1950 Kremnica
5. 1950 Levoča
6. 1950 Prešov
7. 1950 Spišská Kapitula
8. 1950 Spišská Sobota
9. 1954 Bratislava
10. 1955 Banská Bystrica
11. 1981 Nitra
12. 1983 Košice
13. 1987 Trenčín
14. 1987 Trnava
15. 1987 Žilina
16. 1990 Svätý Jur
17. 1991 Podolínec
18. 1995 Štiavnické Bane

Spolu: 2851 pamiatok v rezerváciach.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mestské pamiatkové rezervácie SR

1. Banská Bystrica – pamiatková rezervácia (PR) vyhlásená uznesením Povereníctva kultúry SR č. 16 118/1955, 18. 5. 1955, Úradný vestník, čiastka 53/1955, úprava hraníc PR – nariadenie vlády SR č. 108/2004

2. B. Štiavnica – PR vyhlásená uznesením vlády ČSR z 11. 7. 1950 na základe návrhu Povereníctva kultúry SR, nepublikov., hranice PR nariad. vlády SR č. 280/2000 Z. z. 9. 8. 2000