Deň múzeí: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Slečna a alabastru výstav, ktorou sa premiérovo predstaví slovenský básnik a autor mnohých známych hudobných textov Kamil Peteraj. Tentoraz však pero nahradí fotoaparát a umelec predstaví výber zo svojich fotografií.
Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára
Dátum konania: máj – jún

Vstupné: 18. mája zdarma, počas iných dní 40,-Sk

Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica – Múza Andreja Sládkoviča – Marína Pischlová strávila najkrajšie roky svojho života v Banskej Štiavnici. Tu stretla významného slovenského básnika a inšpirovala ho k napísaniu jednej z najkrajších slovenských ľúbostných básní. Výstava predstavuje Marínu, jej život a vzťah k A. Sládkovičovi.
Miesto konania: Starý zámok B.Štiavnica
Dátum konania: 27.4. – 31.12.2005
Vstupné: dospelí 30,-Sk, deti 10,-Sk

Strom človeku – so stromami sa stretávame počas celého roka. Od školských rokov postupne zabúdame, aký význam majú pre človeka a že bez nich by život vlastne ani nemohol existovať. Výstava má za cieľ predstaviť úlohu stromu v ľudskom živote a pripomenúť jeho nezastupiteľnú úlohu.
Miesto konania: IC Geopark, Nám. sv.Trojice, Banská Štiavnica
Dátum konania: 19.4. – 30.5.2005
Vstupné: zdarma

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)