Sobotňajšia noc patrí múzeám a galériám

Obrázok k článku

Múzeá a galérie pozývajú v sobotu 16. mája na netradičné programy nielen cez deň, ale i v noci. Slovensko sa totiž už po jedenásty raz zapojí do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií, ktorý sa tradične koná tretiu májovú sobotu. Pre návštevníkov múzeí a galérií vo vyše 60 mestách na Slovensku je do noci pripravený bohatý program. Ako ďalej agentúru SITA za hlavného organizátora podujatia – Zväz múzeí na Slovensku informovala PR manažérka Slovenského národného múzea Silvia Turnerová, “Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí. V tento deň sú brány múzeí a galérií otvorené do neskorej noci, inštitúcie zároveň pripravujú pre návštevníkov zaujímavý a nevšedný program. Špeciálne programy a zaujímavé podujatia dopĺňa jedinečná možnosť nahliadnuť do depozitárov, autorské prevádzania výstavami, nočné prehliadky, premietania filmov, besedy na zaujímavé témy, koncerty a mnoho ďalších podujatí“.

 

V hlavnom meste sa Noc múzeí a galérií uskutoční po 11. raz. Organizátori aj tento rok očakávajú, že bratislavské múzeá a galérie pritiahnu desaťtisíce návštevníkov. Pre pohodlnú a rýchlu prepravu medzi výstavami a za sprievodným programom pre malých aj veľkých budú aj tento rok bezplatne premávať Vláčik Blaváčik (trasa: Vajanského nábrežie – Rázusovo nábr. – Žižkova ul. – Bratislavský hrad – hotel Ibis – Stará Tržnica) a špeciálne autobusy (Vajanského nábr. – Rázusovo nábr. – Hlavná stanica – Istrijská – Volkswagen). V Bratislave sa dá v sobotu putovať medzi vyše 30 objektmi múzeí a galérií iba za dve eurá. Tak ako v minulých rokoch sa platí pri prvej návšteve. V každej galérii či múzeu dajú návštevníkovi pečiatku a tí, čo ich získajú aspoň päť sa môžu zúčastniť žrebovania zaujímavých cien.

 

Košice sa zapoja do Noci múzeí a galérií po piaty raz. Aj tento rok sa program v metropole východu ponesie v duchu života v rôznych historických obdobiach mesta. “V roku 2015, kedy uplynie okrúhlych 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny si pripomenieme nielen toto významné výročie ale aj spomienky na život v meste v povojnovom období 50-tych rokov s presahom do rokov 70-tych minulého storočia,“ píšu organizátori na webe Noci múzeí a galérií. Kompletný program Noci múzeí a galérií po celom Slovensku, do ktorého sa zapojili všetky krajské mestá, no napríklad i Gelnica, Komárno či Svidník je zverejnený na http://www.nocmuzei.sk.

 

Bohatý program pripravilo k Noci múzeí a galérií Slovenské národné múzeum (SNM). Napríklad v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží návštevníci budú môcť navštíviť výtvarný ateliér a čaká ich aj bohatým programom z oblasti zoológie, astronómie, biológie, paleontológie, antropológie či mineralógie. Slovenská národná galéria sa zapojila do podujatia programom, ktorý umožňuje návštevníkom nahliadnuť do “galerijnej kuchyne“ a akcie avizuje nielen v Bratislave, ale aj na ďalších pracoviskách – vo Zvolene, Ružomberku, Strážkach a v Pezinku. Otváracie hodiny v zapojených múzeách a galériách sú zväčša predĺžené do 22:00, niekde však až do polnoci. Podrobné informácie o programe možno nájsť na webe podujatia http://www.nocmuzei.sk a na oficiálnych stránkach múzeí a galérií.

 

Noc múzeí a galérií sa uskutoční na Slovensku a v ďalších krajinách Európy pri príležitosti 18. mája – Medzinárodného dňa múzeí. Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí (ICOM, International Council of Museums) v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam Medzinárodného dňa múzeí si pred jedenástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva, ktorá stála pri vzniku Nuit européenne des musées (Európsku noc múzeí) pod patronátom Rady Európy.

 

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.