Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

Po pätnásty raz udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prestížne ceny za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ceny budú laureátom odovzdané osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v Slovenskej republike 13. septembra v Skalici.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:


OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA
Petrovi Nagyovi a Marekovi Budajovi za nález pokladu mincí vo Svätom Jure


EXPOZÍCIA – VÝSTAVA
Múzeu školstva a pedagogiky za expozíciu Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku
a
Elene Machajdíkovej a Bohušovi Kleinovi, autorom výstavy Slovensko na historických mapách v 16. – 20. storočí


PUBLIKÁCIA – MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Vydavateľstvu Osveta v Martine a autorom Dušanovi Kováčovi, Mariánovi Pauerovi a Eve Králikovej a za publikáciu Obrazopis sveta. Objektívom Milana Rastislava Štefánika
a
Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne, pracovisko Prievidza a autorke Barbore Matákovej za publikáciu Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. Ikonografia


FILM – VIDEO – AUDIO – MUTIMEDIÁLNE DIELO
Michalovi Hrčkovi za prezentáciu pamiatkovej obnovy na internetovej stránke www.obnova.sk


OBNOVA – REŠTAUROVANIE – ADAPTÁCIA
Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Bratislava, Zuzane Chovanovej a Alexandre Šulíkovej za reštaurovanie takzvaného Thurzovho oltára z evanjelického kostola augsburského vyznania v Necpaloch


AKCIA – NETRADIČNÉ PODUJATIE
Jane Chrappovej za projekt a koordináciu podujatia Noc múzeí a galérií


POZVÁNKA na DNI-EKD
MEDAILÓNY OCENENÝCH
Zdroj: www.snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede

  1. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

    2094 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-09-14 20:43:53 Noc múzeí a galérií (na Slovensku) ake vystizne a ocenenia hodne. Koniec muzei a galerii je projekt ktory by vlade usetril 200 milionov korun. Urcite na to niekto pride. Som zvedavi na to aku cenu dostane on.

Comments are closed.